Jak pamiętamy z takim wnioskiem w dniu 7 września 2020 r. do burmistrza Międzyrzecza wystąpił Łukasz Zaborowski, który osobiście podjął się doprowadzić do finału całą akcję.

Wprawdzie upłynęło dużo dni, ale dobrze, że w końcu jest oficjalne stanowisko magistratu, w którym odniesiono się pozytywnie do tej społecznej i charytatywnej inicjatywy. Cóż, trudno byłoby uzasadnić decyzję odmowną.
W piśmie możemy przeczytać, między innymi: „ … Mając na uwadze fakt, że pomimo wielu podmiotów, w których istnieje możliwość pozostawienia zebranych w gospodarstwie domowym nakrętek, tego typu dodatkowe miejsce może jedynie pozytywnie wpłynąć na rozwój wśród społeczności postawy ekologicznej, jak i możliwości wsparcia inicjatyw charytatywnych, jestem gorącym orędownikiem takiego rozwiązania …”

Na końcu pisma czytamy: „Reasumując Pana wniosek oczekuję na rozpoczęcie zbiórki publicznej na wskazany zgodnie z pisemnym zobowiązaniem. Ze względu na fakt, że ewentualne usytuowanie pojemnika w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta związane będzie z koniecznością uzyskania zgody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, proponuję spotkanie celem określenia konkretnej lokalizacji montażu urządzenia.

„Mamy więc generalnie zielone światło dla projektu serca na nakrętki dla Międzyrzecza.  Od blisko dwóch miesięcy trwały rozmowy na temat projektu, którego jestem inicjatorem. Burmistrz jak i Przewodnicząca Rady Miejskiej jest jak najbardziej na tak” – mówi Łukasz Zaborowski i dodaje – „Zakup takiego kosza na nakrętki, jakie już od dawna widzimy w innych miastach ma zostać sfinansowany dzięki publicznej zbiórce pieniędzy.  Koszt nie jest astronomiczny, bo cena takiego kosza oscyluje w granicach 2800,00 – 3500,00 zł. Mogę więc śmiało założyć, że mieszkańcy Międzyrzecza dadzą radę uzbierać taką kwotę.”

Miejmy nadzieję, że Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie skomplikuje zbytnio całej inicjatywy. W końcu taki kosz na nakrętki to nie jest jakaś trwała konstrukcją ustawioną na wieki i lokalnym zabytkom raczej nie zaszkodzi.
W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zachęcić mieszkańców do tej społecznej akcji, których w dobie pandemii tak naprawdę mamy w sumie bardzo mało.
Być może ktoś ma jakiś pomysł co do umiejscowienia takiego kosza w naszym mieście. Proponujcie Państwo, być może zostanie to uwzględnione. Tu decydujące słowo mają władze Międzyrzecza i pomysłodawca całej akcji.

Łukasz Zaborowski aktualnie czeka na wycenę kosza. Jak tyko firma poda koszt wykonania takiego kosza, to będzie mogła zostać uruchomiona zbiórka.  O starcie akcji z pewnością wszystkich poinformujemy.


Czytaj także:
Czy w Międzyrzeczu uda się uruchomić charytatywną akcję zbierania nakrętek?