Wielka zbiórka nakrętek, która ruszyła w wielu miastach naszego kraju okazała się prawdziwym przebojem. Okazuje się, że społeczna inicjatywa odpowiednio koordynowana jest bardziej efektywna.

Akcje zbierania nakrętek są bardzo powszechne, pojemniki na plastikowe nakrętki w przestrzeni publicznej funkcjonują już od wielu lat. Są obecne w zakładach pracy, urzędach czy halach sportowych.

Zaletą tej inicjatywy jest promowanie wspólnotowych działań proekologicznych i umacnianie w ten sposób poczucia solidarności mieszkańców.

W naszym regionie coraz więcej miast podejmuje tego typu skoordynowane, charytatywne inicjatywy, a czerwone serca – czyli kosze na nakrętki, stanęły w pobliskim Łagowie i Przytocznej. Oczywiście nakrętki plastikowe zbierane są już od dawna. Takie inicjatywy organizowane są w szkołach, zakładach pracy, zbierają je także osoby indywidualne.

Przypomnijmy,  że  wielki  kosz  w  kształcie  serca  to  nie  tylko  dbałość  o segregację odpadów, ale także podanie pomocnej dłoni potrzebującym –  to „Dar z serca na pomoc potrzebującym”.

Okazuje się, że uruchomienie takiego społecznego działania nie jest proste, bo aby ustawić taki koszt potrzebna jest zgoda władz miasta. Potrzebna jest decyzja odnośnie lokalizacji. Kosz musi być na trwałe przymocowany do podłoża w miejscu ogólnie dostępnym przez całą dobę i w miarę bezpiecznym. Metalowy kosz w kształcie serca ma ponad 1,5 metra wysokości i zmieści się w nim aż 150 kg plastikowych nakrętek.

Celem instalacji tych koszy jest umożliwienie zbierania nakrętek na masową skalę. Wiadomo, że od wielu lat mieszkańcy miasta w ramach różnego rodzaju akcjach zbierają nakrętki. Okazuje się jednak, że sporo z nich się marnuje. Duża grupa mieszkańców nie brała udziału do tej pory w tego typu akcjach, gdyż o nich nigdy nie słyszała. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowania społecznego wśród mieszkańców, popularyzację wolontariatu oraz wzrost świadomości dotyczący możliwości pomocy i wspierania osób w potrzebie w tym z niepełnosprawnościami.

Z takim wnioskiem w dniu 7 września 2020 r. do burmistrza Międzyrzecza wystąpił Łukasz Zaborowski, który osobiście podjął się doprowadzić do finału całą akcję. Zakup takiego kosza – serca jakie widzimy w innych miastach ma zostać sfinansowany dzięki publicznej zbiórce pieniędzy.  Koszt nie jest astronomiczny, bo cena takiego kosza oscyluje w granicach 2800,00 – 3500,00 zł. Można więc śmiało założyć, że mieszkańcy Międzyrzecza dadzą radę uzbierać taką kwotę.
Zbiórka pieniędzy zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody, ale jak na razie odpowiedzi nie ma, czyli trzeba czekać.

W wielu miastach Polski stoją już kosze na nakrętki i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawią się też w Międzyrzeczu. Trudno założyć, że prośba zostanie rozpatrzona negatywnie, ale jak to w życiu bywa … różnie może być.

Do akcji może przyłączyć się każdy. Zbiórka plastikowych nakrętek jest niezwykle prosta. Do zbiórki nadają się te nakrętki, które nie zawierają dodatkowych elementów – folii czy uszczelek. Doskonale do tego nadają się nakrętki z butelek po wodzie mineralnej, napojach gazowanych czy sokach.  Warto przypomnieć, że jedna tona nakrętek to 700 zł!

Potrzeby tego typu zbiórek są ogromne, a ilość osób korzystających z tego typu zbiórek ciągle rośnie. Beneficjentami zbiórek są w większości osoby chore lub niepełnosprawne. Akcje te cieszą się dużym zainteresowaniem, niestety w dalszym ciągu informacje o nich docierają do wąskiego grona mieszkańców.

 *  *  *

AKTUALIZACJA – 27.09.2020
W niedzielę 27 września, br. do naszej redakcji dotarła kopia pisma nawiązującego do wniosku pana Łukasza Zaborowskiego.  Prosimy o dokładne przeanalizowanie pierwszego i drugiego pisma. Wnioski niech każdy wyciągnie sam.