Młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Rakoobrona” kolejny raz przemaszerowała ulicami miasta.

W związku z udziałem młodzieży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Rakoobrona”
(kampania na temat profilaktyki onkologicznej poruszająca problem trzech chorób nowotworowych: raka płuc, raka szyjki macicy, czerniaka złośliwego) uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali w dniu 28 maja 2018 roku, o godzinie 10:50  marsz ulicami Międzyrzecza, który miał na celu zwrócenie uwagi na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowalności na raka płuc, szyjki macicy  i czerniaka złośliwego, jak również zachęcenie  do  badań profilaktycznych, które w dużym stopniu zapobiegają zachorowaniom.

Fotorelacja 

 zdjęcia: Zdzislaw Musiał


W marszu wzięło udział około 300 uczniów i  przebiegał ulicami: Marcinkowskiego (start spod szkoły), 3-go Maja, Mieszka I i Łąkową. Uczniowie  nieśli transparenty i rozdawali ulotki informacyjne dotyczące w/w chorób.

Chcę wyrazić szczególne podziękowania Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, która zabezpieczała marsz a także Staroście Międzyrzeckiemu, Burmistrzowi Międzyrzecza  i Zarządowi Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu za zezwolenie na szczególne wykorzystanie dróg.


Tekst: Marek Klimaszewski – organizator marszu
Zdjęcia: Zdzislaw Musiał