Poznański Uniwersytet Medyczny i zielonogórska firma CodeLab stworzyły stronę, która pozwoli nam ocenić swój stan zdrowia. Postępowanie określone w schemacie jest oparte na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia. Wystarczy anonimowo, ale rzetelnie (!) wpisać kilka danych, by poznać zalecenia postępowania przy aktualnym samopoczuciu.

Serwis, z którego możemy skorzystać ma kilka celów. Po pierwsze, ma służyć pomocą w samoocenie własnego stanu zdrowia w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus). Ważne, żeby rzetelne i dokładne odpowiadać na zadawane pytania i wybór możliwych opcji. Proponowane postępowania oparte są o rekomendacje polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Po drugie, infekcja SARS-CoV-2, choć rozwija się w wielu krajach, może mieć nieco odmienny przebieg w naszym kraju, z wielu różnych powodów, np. położenia geograficznego, późniejszego pojawienia się, różnic w diecie czy zachowaniu.
Obecnie nie ma dokładnych informacji czy objawy i ich częstość występujące u mieszkańców Polski są takie same lub nie jak u osób mieszkających w Chinach, Włoszech, Hiszpanii czy USA. Organizatorzy programu zakładają, że nasza pomoc może pomóc lepiej poznać częstość takich objawów. Trzeba mieć świadomość, że wystąpienie niektórych objawów nie musi oznaczać zakażenia SARS-CoV-2, ponieważ od lat przełom zimy i wiosny to okres masowych przeziębień.
Objawy zakażenia SARS-CoV-2 są często, ale nie zawsze, podobne do objawów grypy lub zakażeń innymi wirusami powodującymi choroby układu oddechowego lub przewodu pokarmowego.

Po trzecie, twórców serwisu interesują też informacje dotyczące czynników ryzyka związanych ze współwystępowaniem różnych chorób lub stosowaniem różnych grup leków. Zamierzają monitorować częstość zarówno objawów, czynników ryzyka i stosowanych grup leków oraz wzajemne zależności między nimi.

Dzięki wspólnej pomocy możemy lepiej i szybciej poznać chorobę spowodowaną infekcją SARS-CoV-2. Utworzony serwis jest wspólnym dziełem pracowników medycznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i specjalistów z zakresu programowania i analizy danych firmy CodeLab.

Warto podkreślić, że całe przedsięwzięcie jest wykonane nakładem wielu godzin pracy, żadna z osób biorących udział w przygotowaniu nie otrzymała wynagrodzenia. Żadna firm farmaceutycznych ani dystrybuujących leki nie była ani zaangażowana ani finansowała powstawania tego serwisu.
Serwis ten nie jest żadną reklamą takich leków ani ich producentów.
Wprowadzane dane mają charakter anonimowy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym aderesem: https://covid-monitor.org/