dystynkcjePrezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował jedenastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 15 sierpnia br., w dniu Święta Wojska Polskiego.

Na stopień generała broni mianowani zostali:

 • dyw. Piotr Błazeusz – zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP;
 • dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

Na stopień generała dywizji mianowany został:

 • bryg. Zenon Brzuszko – dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

 • płk Grzegorz Barabieda – dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej;
 • płk pil. Paweł Bigos – dowódca 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (od 15 sierpnia 2022 r.);
 • płk Piotr Fajkowski – dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Hubert Glica – dyrektor Ośrodka Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej;
 • płk dr Artur Kuptel – szef Agencji Uzbrojenia;
 • płk Rafał Miernik – dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej;
 • płk Mariusz Pawluk – dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;
 • płk Bogdan Pidanty – dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

 *  *  *

Międzyrzecki akcent

gen. bryg. rafał miernik
gen. bryg. Rafał Miernik, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

gen. bryg. Rafał Miernik, dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Od początku służby zawodowej związany z 17 WBZ. W 2005 roku był dowódcą kompanii bojowej podczas IV zmiany PKW w Iraku. Po powrocie z misji wdrażał do służby w Wojsku Polskim pierwsze transportery KTO Rosomak.
W ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej był zastępcą szefa wydziału operacyjnego FHQ i szefa CJOC. W latach 2010–2014 dowodził 7 Batalionem Strzelców Konnych Wielkopolskich, z którym w 2011 roku jako dowódca Zgrupowania Bojowego „Alfa” i dowódca bazy Ghazni podczas IX zmiany PKW ISAF realizował zadania w Afganistanie.
Po powrocie z misji sformował i dowodził batalionem manewrowym kolejnej GB UE w strukturze zadaniowej 17 WBZ.
Następnie służył w Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), a od stycznia 2018 roku do października 2021 roku dowodził 12 Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej.
Od 1 października 2021 roku jest dowódcą 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.


Źródło informacji: BBN

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka