dzień lasu 007Międzynarodowy Dzień Lasów. 21 marca warto świętować w lesie, chroniąc go i podziwiając. Lubuskie ma co świętować! Główny Urząd Statystyczny przygotował bowiem materiały, z których wynika, że lesistość naszego regionu, czyli powierzchnia lasów w stosunku do powierzchni województwa, to aż 49,3%! W Polsce ten współczynnik wynosi 29,6%. Najbardziej zalesioną gminą jest Bytnica w powiecie krośnieńskim (lesistość 76,8%). Najwięcej lasów występuje w powiatach: krośnieńskim (63,9%), sulęcińskim (58,3%), żarskim (55,7%), międzyrzeckim (55,4%).

 GUS podaje, że na jednego mieszkańca Polski przypada 0,24 ha lasu, w Lubuskiem wskaźnik ten wynosi 0,68 ha. 
Jesteśmy najbardziej zalesionym województwem w Polsce i możemy poszczycić się dwoma parkami narodowymi, ośmioma krajobrazowymi – mamy również aż 64 rezerwaty przyrody! Piękną rzeźbę terenu zawdzięczamy ostatnim zlodowaceniom i licznym rzekom przecinającym region. dzień lasu 004O lubuskim mówi się również, że jest to kraina pięciuset jezior. Odwiedzając Lubuskie, gwarantujecie sobie zwiedzanie wielu niesamowitych cudów natury po wciąż jeszcze „niewydeptanych” szlakach, nieskomercjalizowanych tak, jak wiele bardziej znanych parków narodowych czy krajobrazowych. Parki są otwarte i dostępne dla zwiedzających; obowiązują standardowe procedury sanitarne.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn
wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn

„Na dworze robi się coraz cieplej, więc zachęcam do odwiedzania naszych pięknych lasów i parków – oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności” – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Dodaje, że ochrona środowiska, w tym także dbałość o czyste powietrze, to jeden z priorytetów samorządu województwa. To ważny element szczególnie w regionie, w którego misję wpisana jest zielona kraina.
Programy ochrony powietrza
Lubuskie dba o swoje naturalne bogactwo. W tym celu zarząd województwa opracował nowe programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych. Zostały one przyjęte przez Sejmik Województwa 7.09.2020 r. Realizacja zadań zaplanowana jest do 2026 r.

lasy 2021 2str b
Infografiki: Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
lasy 2021 2str a
Infografiki: Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Wyniki rocznych ocen jakości powietrza wskazują, że zdecydowana większość sytuacji wystąpienia wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 miała miejsce w okresie zimowym. Wniosek jest więc taki, że za podwyższone wartości stężeń, a w konsekwencji za przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego B(a)P, odpowiedzialna jest przede wszystkim niska emisja z systemów grzewczych, związana z sektorem komunalno-bytowym.
Działania samorządu mają więc przyczynić się do eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe.

 Działania „antysmogowe”
Sejmik Województwa w 2018 r. przyjął tzw. uchwały antysmogowe. Zgodnie z nimi w strefie lubuskiej od 2027 r., a w strefach miasto Zielona Góra i miasto Gorzów Wielkopolski od 2023 r., nie będą mogły funkcjonować urządzenia grzewcze tj. kotły, piece i kominki niespełniające odpowiednich norm.

Wymiany niskosprawnych źródeł ciepła należy przeprowadzać w:
• budynkach mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych),
• budynkach użyteczności publicznej,
• budynkach usługowych,
• produkcyjnych i handlowych.

 Pomiar zanieczyszczenia powietrza
W województwie lubuskim działa system monitoringu jakości powietrza, który opiera się na wynikach otrzymanych z 8 stałych stacji oraz 1 stacji mobilnej zlokalizowanej obecnie w Gubinie przy ul. Gen. W. Andersa. Osiem stacji jest ukierunkowanych na ocenę tła miejskiego i wyniki z nich pochodzące są wykorzystywane, między innymi, na potrzeby analiz prowadzonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Jedna stacja służy do badania zanieczyszczeń tła pozamiejskiego i funkcjonuje zarówno ze względu na potrzeby oceny pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin. Jest to stacja zlokalizowana w Smolarach Bytnickich i wyposażona w automatyczne analizatory stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu.

 Polityka spójności na lata 2021-2027
Jednym z celów polityki spójności jest – Europa bardziej przyjazna środowisku – obniżenie emisyjności gospodarki oraz adaptacja do zmian klimatu; inwestycje w odnawialne źródła energii, inteligentne rozwiązania w infrastrukturze energetycznej, finansowanie infrastruktury gazowej, przystosowanie do zmian klimatu, gospodarka odpadami i efektywne wykorzystanie zasobów, gospodarka wodno-ściekowa, transport niskoemisyjny.

FOTOGALERIA – LAS


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego