samorząd pro familia 004– „Ważne jest stworzenie dobrego klimatu wokół rodziny – mówiła minister Marlena Maląg podczas debaty „Samorząd PRO FAMILIA, czyli jaki?” – Musimy zbudować szeroką koalicję działań rządu, samorządu i organizacji pozarządowych. Tylko to pozwoli na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych.

Prawie wszyscy młodzi Polacy chcą mieć dzieci. Jak im pomóc? Uczestnicy debaty „Samorząd PRO FAMILIA, czyli jaki?” szukali odpowiedzi na to pytanie.

Jak wynika z badań CBOS z 2019 roku 98 proc. młodych Polaków deklaruje chęć posiadania dzieci. Niestety trendy demograficzne są w całej Europie mało optymistyczne. – „Dlatego środki finansowe przekazywane przez rząd na rodziny należy traktować w kategorii inwestycji a nie kosztu” – podkreślała podczas debaty „Samorząd PRO FAMILIA, czyli jaki ?” Marlena Maląg, minister rodziny. – Rząd zabezpiecza pieniądze, ale to samorządy decydują, jak je wydawać. Podziękowała równocześnie władzom samorządowym za aktywny udział w kształtowaniu i realizowaniu polityki prorodzinnej.

Aktywność samorządów w działaniach skierowanych do rodzin jest przez nie dostrzegana. Jak wynika z badania zrealizowanego w lutym tego roku na zlecenie resortu rodziny, aż 68 proc. respondentów jest zdania, że realizowanie polityki prorodzinnej jest ważne dla jego samorządu, a ponad połowa respondentów (55 proc.) przyznaje, że wie, że ich samorząd realizuje politykę prorodzinną, bądź ich stwarza odpowiednie warunki do funkcjonowania ich rodziny.samorząd pro familia 001

Podnieśmy godność rodziny
Chcemy przede wszystkim podnieść godność rodziny, przywrócić należne jej miejsce – podkreśliła minister Maląg. Zaznaczyła, że jeden z rządowych programów Maluch+, na który przeznaczono dotąd ponad 2 mld zł, daje rodzicom wybór i możliwość pogodzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. –  To jest to, czego oczekują rodzice. Pracujemy z minister Barbarą Sochą nad tym, aby te środki w kolejnych edycjach były jeszcze wyższe – mówiła minister Maląg.

– „Demograficzna sytuacja w Europie jest trudna, ale są regiony, które lepiej sobie radzą” – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbara Socha. – „Choć finanse są w gestii rządu, to ład przestrzenny, polityka mieszkaniowa czy tworzenie przyjaznych warunków do życia dla rodzin zależą w dużej mierze od samorządów”.

Dużo w gestii samorządów

Demograf i ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr Krzysztof Szwarc zauważył, że na obecną sytuację demograficzną ma wpływ również niż demograficzny z lat ubiegłych. W jego opinii rodziny z większą liczbą dzieci należy nagradzać, nie tylko wspierać. Dodał również, że potrzebne są kompleksowe działania na poziomie samorządów.

samorząd pro familia 002A te dzięki polityce prorodzinnej mogą budować swoją atrakcyjność, by przyciągać mieszkańców. Jak wynika z badania resortu rodziny 70proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że ważnym jest, aby samorząd prowadził politykę prorodzinną,  a 44 proc. ankietowanych jest zdania, że prowadzenie polityki prorodzinnej jest decydującym kryterium podczas wyboru gminy czy miasta w celach mieszkalnych.

Wsparcie, uznanie i dostrzeganie korzyści z potencjału dużych rodzin rekomendowała także Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin 3+. Marcin Witko, Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki, chwalił się innowacyjnym programem „Oddech dla rodzin”, dzięki któremu pracownicy żłobków i wolontariusze odciążą rodziców w godzinach popołudniowych, dając im przestrzeń na spędzanie czasu we dwoje.

– „Cieszę się, że ministerstwo rodziny zajmuje się tym tematem” – zaznaczyła  Dorota Bojemska Przewodniczącą Rady Rodziny. – „W tym obszarze są kluczowe dwie grupy – młodych ludzi, rozważających decyzję o rodzicielstwie oraz rodziców, zastanawiających się, czy decydować się  na kolejne dzieci”.

Polityka prorodzinna wzbogaca gminy
Podczas debaty zauważono też, że polityka prorodzinna realizowana lokalnie może być magnesem nie tylko dla rodzin. Na poziomie lokalnym może przynosić wymierne – także ekonomicznie – korzyści dla samych samorządów.
samorząd pro familia 003Eksperci zwracali uwagę na system naczyń połączonych. Im więcej rodzin z dziećmi w gminie – tym więcej podatników, ale co bardziej istotne pracowników. Im więcej pracowników, tym gmina atrakcyjniejsza dla przedsiębiorców pod kątem lokowania w niej swojej działalności. Im więcej firm płacących podatki, tym większy budżet gminy.
Większy budżet to więcej środków na inwestycje w infrastrukturę i komfort mieszkańców. Im dobrostan rodzin wyższy, tym większe ich zadowolenie  i szczęście, co  może być siłą napędową samorządów.

Konkurs dla małych ojczyzn
W trakcie debaty Minister Marlena Maląg przypomniała o konkursie „Samorząd PRO FAMILIA, 2021”, którego celem jest docenienie samorządów szczególnie wyróżniających się w zakresie realizacji polityki prorodzinnej. Wychodząc naprzeciw wnioskom samorządowców, którzy zgłaszali, że ze względu na trwającą pandemię mają trudności z zebraniem dokumentacji konkursowej, ministerstwo rodziny zdecydowało o wydłużeniu czasu na nadsyłanie zgłoszeń do 16 kwietnia br.

Całość debaty jest dostępna na:

FB —> https://www.facebook.com/mripsRP

TT —> https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL

YT —> https://www.youtube.com/user/MPiPSRP/

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.gov.pl/rodzina