pro familia 2021 001Polacy zauważają i doceniają działania samorządów – aż 85 proc. twierdzi, że ważnym jest, aby te prowadziły politykę prorodzinną, a 55 proc. dostrzega takie działania w swojej gminie a tym samym potwierdza posiadanie odpowiednich warunków do funkcjonowania rodziny. Większość ankietowanych przyznaje, że wie jakie działania prowadzą władze lokalne w ich miejscu zamieszkania. To kluczowe wnioski z badania zrealizowanego w lutym przez agencję badawczą Kantar na zlecenie resortu rodziny.

„Jestem przekonana, że warto prowadzić politykę prorodzinną na poziomie lokalnym, bo może ona przynosić wymierne – także ekonomicznie – korzyści samym samorządom” – podkreśla minister Marlena Maląg i dodaje – „Inwestycja w rodziny to najpewniejsza inwestycja nie tylko w rozwój i przyszłość danej gminy, ale całego regionu oraz Polski.”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konsekwentnie realizuje działania na rzecz tego, by inwestycja w rodziny była sprawą szerokiej koalicji – rządu, organizacji pozarządowych oraz samorządów.  Realizując rządowe programy takie, jak między innymi Maluch+ czy Po Pierwsze Rodzina! daje samorządom i partnerom społecznym narzędzia umożliwiające wspólną realizację tej wizji.

Jak wskazują respondenci, takie podejście może wpływać na zwiększanie atrakcyjności danej miejscowości a zarazem liczby mieszkańców – 44 proc. respondentów twierdzi,
że prowadzenie polityki prorodzinnej jest dla nich decydującym kryterium podczas wyboru nowego miejsca do zamieszkania.

Działania gmin doceniane
Przez politykę prorodzinną należy rozumieć sumę działań podejmowanych na rzecz wszystkich rodzin, niezależnie od ich dochodów, stanu posiadania, kondycji czy specyficznych potrzeb. Podstawowym warunkiem jest jej powszechność, czyli tworzenie jak najlepszych warunków do funkcjonowania wszystkich rodzin, dlatego polityka prorodzinna nie powinna być utożsamiana z pomocą społeczną.
Jak pokazuje badanie resortu rodziny i polityki społecznej, samorządy coraz skuteczniej realizują te zadania, poszukując dostępnych narzędzi i pozyskując środki finansowe z programów rządowych. Tym samym tworzą infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom.

Skala i zakres prowadzonych działań są już istotnie zauważalne, już 63 proc. ankietowanych wie, jakie działania są podejmowane w ich miejscowości w ramach polityki prorodzinnej. Stawianie rodziny w centrum uwagi nie jest jednak zjawiskiem powszechnym, a sytuacja nie wszędzie przedstawia się tak dobrze, ponieważ z kolei 2/5 badanych twierdzi, że w ich miejscowości świadczy się pomoc jedynie rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w ramach pomocy społecznej.

Wydłużony termin zgłoszeń Samorząd PRO FAMILIA 2021
Właśnie upowszechnienie prorodzinnego podejścia stało się fundamentem konkursu  Samorząd PRO FAMILIA 2021, a doceniane w nim będą i promowane najlepsze praktyki
i działania w zakresie polityki prorodzinnej. Czas nadsyłania zgłoszeń w ogłoszonym przez minister Marlenę Maląg w styczniu tego roku konkursie, został wydłużony do 16 kwietnia br.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/samorzad-pro-familia-2021