Fundacja BatoregoFundacja Batorego zaprasza do wypełnienia ankiety, na podstawie której przygotowany zostanie przewodnik o tym, jak władze samorządowe, organizacje społeczne, mieszkańcy i przedsiębiorcy radzą sobie w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią, jak odpowiadają na pojawiające się problemy związane z brakiem sprzętu i pieniędzy, w jaki sposób starają się zapewnić mieszkańcom – zwłaszcza uczniom i seniorom – jak najlepsze warunki funkcjonowania w tym trudnym czasie.

Informacje o skutecznych i ciekawych inicjatywach będą inspiracją i podpowiedzią dla innych wspólnot lokalnych.

LINK DO ANKIETY

„Zachęcamy gorąco do podzielenia się w ankiecie dobrymi pomysłami! To doskonała okazja, żeby pochwalić się każdą ciekawą inicjatywą, która sprawdziła się jako odpowiedź na problemy, z którymi mierzą się wspólnoty lokalne. Na podstawie informacji, które otrzymamy od mieszkańców, organizacji społecznych i samorządów przygotowujemy poradnik dla wspólnot lokalnych, a wybrane przykłady staną się inspiracją oraz wzorem dobrych praktyk. Chcemy nadać im zasłużony rozgłos, aby mogły teraz posłużyć jako przykład innym. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości będą mogły przyczynić się do rozwoju innowacji poprawiających sytuację nas wszystkich” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Link do ankiety: http://bit.ly/innowacje_covid

ankieta 001Na odpowiedzi czekamy do 22 lutego. W ankiecie znajdują się pytania o działania podjęte podczas pandemii COVID-19 przez władze samorządowe, organizacje społeczne i mieszkańców, służące m.in.:
• wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej (np. dla osób samotnych, chorych, z niepełnosprawnościami, seniorów, przebywających na kwarantannie, bezdomnych),
• poprawie dostępu do zdalnej edukacji w szkołach (np. dostarczenie kompendium wiedzy o zdalnym nauczaniu lub inne ułatwienia dotyczące nauki w środowisku cyfrowym),
• wsparciu lokalnych przedsiębiorców (np. stworzenie bazy lokali oferujących jedzenie na wynos i dowóz),
• pozyskaniu funduszy na pokrycie wydatków w zw. z problemami spowodowanymi przez pandemię covid-19 (np. staranie o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
• poprawie komunikacji między mieszkańcami i urzędami (np. wprowadzenie ogólnodostępnej informacji dla mieszkańców o sytuacji epidemicznej w gminie czy ułatwień w załatwianiu spraw w urzędzie),
• ułatwieniu mieszkańcom monitorowanie prac władz samorządowych i udział w podejmowaniu decyzji (np. organizowanie konsultacji on-line czy transmisje obrad gminy w internecie),
• wsparciu organizacji społecznych – stowarzyszeń, fundacji, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich (np. zwolnienie z opłat za czynsz i media dla organizacji społecznych wynajmujących lokale od samorządów).

„Podanie informacji kontaktowych nie jest warunkiem udziału w ankiecie, niemniej zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, gdyż pozwoli nam to pogłębić informację na temat najciekawszych inicjatyw. Osoby, które zdecydują się pozostawić nam swoje dane kontaktowe, otrzymają od Fundacji Batorego informator podsumowujący badanie” – dodaje Joanna Załuska.

Kontakt z organizatorem:

  • W razie pytań dotyczących zawartości ankiety, jej celów, można się kontaktować na adres e-mail na adres: awierzejski@batory.org.pl
  • W kwestiach technicznych (np. problemów z wypełnieniem ankiety) prosi się o e-mail na adres: badania_gm@outlook.com
  • Dane osób, które wezmą udział w ankiecie będą usunięte z systemu po zakończeniu badania, czyli nie później niż do 31 grudnia 2021 roku.