bezpieczeństwo rowerzystów 001W sobotę na skwerze przed Urzędem Miasta Zielona Góra stanął billboard, który narusza dobre imię oraz podważa zaufanie do marszałka województwa oraz całego regionu lubuskiego.

Billboard przedstawia rowerzystę potrąconego przez samochód z napisem Lubuskie, a pod nim napis: „Marszałek nie dba o bezpieczeństwo mieszkańców”.

  Billboard szkodzi Lubuskiemu
„Ten billboard stawia w złym świetle nie tylko marszałka – organ samorządu województwa lubuskiego, ale również całe województwo lubuskie, szkodzi naszemu dobremu wizerunkowi. Treści tam zamieszczone to kłamstwo, które jest zniesławieniem. To pomówienie wyczerpuje art. 212 kodeksu karnego, dlatego skierujemy wezwanie do usunięcia tego billboardu oraz przeprosin. Jeżeli nasze wezwanie będzie nieskuteczne z pewnością złożymy pozew i odbędzie się proces. Na podstawie kodeksu karnego właściwe organy mogą także przeprowadzić postępowanie z urzędu. Taką opcję przewiduje kodeks postępowania karnego” – wyjaśniła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak.

Poinformowała także, że podjęte zostały działania mające na celu ustalenie autora billboardu oraz ocenę jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.
– „Już dziś rano wystąpiliśmy do prezydenta miasta Zielona Góra o ujawnienie danych właściciela billboardu, które są nam niezbędne w celu przygotowania wezwania przedsądowego. Wystąpiliśmy także z zawiadomieniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Komendanta Miejskiego Policji o przeprowadzenie działań w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowych, ponieważ ten billboard został prowizorycznie ustawiony – jest podpierany blokami betonowymi i to właśnie powoduje zagrożenie dla pieszych i wszystkich użytkowników ruchu drogowego” – dodała marszałek.

Do treści billboardu odniósł się także poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki.
„Billbord pokazuje, że tym pędzącym samochodem jest województwo lubuskie, które uderza i potrąca rowerzystę. To jest absolutna nieprawda. Doskonale pamiętam, iż od początku istnienia samorządu województwa lubuskiego w regionie w każdej perspektywie realizowane są inwestycje podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów – nie tylko na drogach, ale przede wszystkim poprzez rozbudowę infrastruktury dróg rowerowych. Jak zsumujemy te wysiłki na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej w województwie lubuskim, uwzględniając fakt, że przebieg ścieżek rowerowych połączono z potencjałem turystycznym, przekonamy się, że należymy do regionów, które dostrzegają potrzebę rozwoju turystyki rowerowej” – podkreślał.  – „Tego typu działania są nie tylko niezgodne z prawem, naganne etycznie i moralnie, ale przede wszystkim psują wizerunek województwa lubuskiego poza granicami regionu. Jak zachęcać turystów do tego, aby odwiedzali Ziemię Lubuską, wydawali tutaj pieniądze, korzystali z przyrody, skoro pokazujemy, że to jest województwo, w którym każdy turysta może być potrącony przez samochód pt. „Lubuskie”. Uważam, że inicjatywa jest bezmyślna i apeluję o opamiętanie. Liczę, że autorzy tego pomysłu poddadzą swoje postepowanie refleksji” – dodał.

  Lubuskie ścieżki bezpieczne
Bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich to kompetencja Departamentu Infrastruktury i Komunikacji. W związku z tym do informacji umieszczonych na billboardzie odniósł się dyrektor Sławomir Kotylak. – „Nic tak nie broni merytorycznego przekazu, jak fakty. A fakty są takie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nadzoruje 85 km dróg rowerowych. Na tych drogach, w 2020 roku nie doszło do żadnego wydarzenia z udziałem rowerzysty odnotowanych w kronikach policyjnych. Natomiast w całym województwie 50 proc. zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów odnotowanych w raportach policyjnych miało miejsce na terenie dwóch miast: Zielonej Góry i Gorzowa. W roku 2019 w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego województwo dokonało 89 inwestycji na łączną kwotę przekraczającą kilkanaście milionów złotych. W roku 2020 wykonano 68 inwestycji polegających na budowie: chodników, oświetlenia, przejść, czyli wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego” – wyjaśnił.

  Budujemy sieć rowerową
Województwo lubuskie inwestuje także w budowę bezpiecznych tras dla rowerzystów. – „Nasze województwo jest jednym z liderów budowy takich tras, aby rowerzyści bezpiecznie mogli się poruszać po swoich malowniczych terenach. Należy też pamiętać, że ścieżki rowerowe są elementem przeciwdziałania niskiej emisji CO2. Trasy rowerowe mają służyć dojazdowi do pracy i szkół. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że one łącząc ciekawe miejsca turystyczne, stają się trasami turystycznymi i to doskonale dopełnia tę ideę” – wyjaśnił Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. – „W naszym województwie są ciekawie zaprojektowane trasy, które spełniają normy ograniczeń CO2 oraz są poprowadzone przez malownicze tereny województwa lubuskiego. Największe trasy leżą w dwóch metropolitarnych miastach, ale mamy też ciekawe trasy przez gminy w Regionie Kozła, czy też ostatnio medialna trasa kolej na rower, czyli 40. kilometrowy szlak w powiecie nowosolskim. Mamy jeszcze nieskończonych kilka projektów, a więc trudno mówić o dokładnej długości ścieżek rowerowych, zbudowanych w tej perspektywie UE, ale jest to kilkaset kilometrów.”


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego