spokrewnieni służbą 02W dniu 17 marca br. w ramach ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni Służbą” żołnierze Centrum Szkolenia WOT wraz z kursantami oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenowy Oddział w Toruniu.

 – „Jest to akcja służąca ratowaniu życia ludzkiego. Człowiek tyle jest wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński.

Od 2018 r. w akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni służbą” biorą udział żołnierze, studenci i pracownicy Wojska Polskiego.

 – „1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patriotyczna postawa Żołnierzy Niezłomnych jest wzorem do naśladowania dla wszystkich żołnierzy. Akcja „SpoKREWnieni służbą” ma na celu pomagać w ratowaniu życia ludzkiego, które jest wartością nadrzędną” – dodaje płk Krzysztof Leszczyński.

spokrewnieni służbą 01Zbiórki krwi na rzecz społeczności są bardzo mocno wpisane w misję i zadania żołnierzy WOT. Istotnym faktem prowadzonych akcji HDK jest budowanie zdolności do utrzymywania stałej gotowości żołnierzy OT do tak zwanego „alarmowego oddawania krwi”. Zgodnie z założeniami, w razie nagłej konieczności – np. wypadków, czy klęsk żywiołowych WOT dysponują grupą krwiodawców, którzy mogą natychmiast oddać krew dla potrzebujących.

„Oddaję krew cyklicznie i systematycznie. Jest to dla mnie osobiście bardzo ważna sprawa. Krwi nie możemy wyprodukować. Krew jest życiem i w taki sposób chcę pomagać i wspierać innych” – podkreśla ppor. Dariusz Wysocki.

  Tego dnia oddano ponad 4250 ml krwi.
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.
spokrewnieni służbą 03W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej organizowane są szkolenia doskonalące dla dowódców batalionów, dowódców kompanii, szkolenia bojowe (taktyczne) i specjalistyczne.

Ponadto kurs taktyki lekkiej piechoty, kurs doskonalący instruktorów strzelców wyborowych, szkolenie z ochrony i przetrwania, a także kurs operatorów moździerza.


kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej