sejmik lubuski 002Dziś, 10 marca 2021 r., przed Sesją Sejmiku Województwa Lubuskiego został złożony wniosek o odwołanie Przewodniczącej Sejmiku Woj. Lubuskiego.

Co jest powodem wystąpienia z wnioskiem o odwołanie pani Wiolety Haręźlak z funkcji Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego?
Przede wszystkim wskazuje się na to, że w ostatnich miesiącach działania Pani Przewodniczącej w zakresie powierzonej jej funkcji prowadzą do paraliżu pracy zarówno Sejmiku Województwa Lubuskiego jak i całego samorządu Województwa Lubuskiego.sejmik lubuski 001
Zarzuca się Przewodniczącej, że po podjęciu przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”, ogłosiła bez podania przyczyny, trzytygodniową przerwę w obradach, tj. trwającą do 1 marca 2021 roku.

Ta sytuacja doprowadziła do zablokowania zmian w budżecie Województwa, między innymi na:

 • zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 19.493.014 zł;
 • 15 mln zł dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu uniwersyteckim”;
 • 2.000.000 zł zabezpieczenie środków na doposażenie centralnej sterylizacji do możliwości przeprowadzenia zabiegów u pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie; dostawa i montaż kontenerowych pomieszczeń szpitalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz karetka transportowa w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu; przebudowa pomieszczeń w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych w zakresie dostosowania do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze;
 • 865.789 zł – projekt pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi;
 • 101.695 zł – projekt pn. ,,Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców woj. lubuskiego”;
 • 110.000 zł – projekt pn. ,,Kolonoskopia dla osób pracujących , uczących się lub mieszkających w powiatach woj. lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagański, żarskim”;
 • 400.350 zł – projekt pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków” realizowany przez WOSiR w Drzonkowie;
 • 1.810.705 zł – projekt pn. ,,Kooperacja – aktywna i skuteczna”;
 • 132.169 zł – projekt pn. „Azymut – Samodzielność” realizowany przez ROPS w Zielonej Górze;
 • 601.878 zł – zwiększenie planów dochodów RCAK w Zielonej Górze wynika ze zwrotów niewykorzystanych w 2020 r. dotacji otrzymanych na realizację projektu pn., „Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK wraz z restauracją zabytkowego parku” i zadania pn. P’OKOT oraz z dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020 wydatków, które wcześniej pokryte były z budżetu WL;
 • 178.980 zł – refundacja wydatków poniesionych przez WOSIR w Drzonkowie na projekt ,,Transgraniczna Akademia Edukacji Prewencji Zdrowotnej i Rehabilitacji” realizowanego w ramach PW Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020;
 • 1.320.000 zł – zabezpieczenie środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z przeznaczeniem na odnowy dywanikowe;
 • 1.000.000 zł – udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słubickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji zadania dotyczącego budowy Sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.


kliknij na zdjęciu aby powiększyć /pobierz wniosek w wersji PDF /


W końcowej sentencji wniosku czytamy:”
„Wszystkie te działania Pani Przewodniczącej prowadzą do blokowania ważnych dla rozwoju Województwa decyzji, ciągłego wprowadzania w błąd opinii publicznej poprzez prezentowanie nieprawdziwych informacji, wystarczy przytoczyć wywiad z dnia 8 marca 2021 r. w którym na antenie Radia Zachód, Pani Haręźlak powiedziała, że „80 mln zostało dzisiaj uratowane. Nie będzie Pałacu dla Pani Marszałek i jej urzędników”, natomiast w projekcie uchwały nie było środków w wysokości 80 mln zł na żaden budynek czy też pałac.
Projekt, został przyjęty przez Sejmik Województwa Lubuskiego jako kluczowy w „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030” i nie budził żadnych kontrowersji, pomimo, że debata nad strategią była długa i wnikliwa.

sejmik lubuski 003Bezsprzecznie należy stwierdzić, że uprawnienie Przewodniczącego Sejmiku do przerywania sesji nie służy realizacji swoich korzyści przez Przewodniczącego lub Klubu radnych i nie może prowadzić do paraliżowania pracy Sejmiku. Obecnie dochodzi do wypaczania przez Panią Przewodniczącą istoty funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a w skrajnej sytuacji może doprowadzić do rozwiązania sejmiku i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do czego grupa Radnych zdaje się dążyć. Zatem zgłaszamy wniosek jak na wstępie.”
Do czego doprowadzą działania opozycji? Co tak na prawdę jest powodem storpedowania „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030”. Cóż, zapewne najbliższe dni nam pokarzą prawdziwe intencje samorządowców.
Przykre w tym wszystkim jest, to, że w tak trudnym okresie podejmowane są tak mało konstruktywne i obliczone na krótkowzroczne korzyści działania. Miejmy nadzieję, że ni chodzi w tej kwestii bardziej przyziemne interesy. Niestety, jesteśmy świadkami tego jak warszawskie politykierstwo jedynie słusznej partii zawędrowało do samorządu. Niewątpliwie źle to wróży dla mieszkańców województwa.


Wideokonferencja prasowa radnych klubów koalicyjnych – 11.03.2021 r.
Wideokonferencja prasowa radnych klubów koalicyjnych na temat wniosku o odwołanie Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego.