mejza 02
Podczas konferencji prasowej Poseł Łukasz Mejza przytoczył dane, które świadczą o tym, że negocjacje w sprawie Funduszy zostały przez lubuski zarząd przegrane …

W piątek, 26. czerwca, br. poseł na Sejm RP Łukasz Mejza zorganizował konferencję prasową „Czy mamy jeszcze Marszałka Województwa?”, na której przedstawił kulisy negocjacji w sprawie Funduszy Europejskich dla Lubuskiego na lata 2021-2027.

Na konferencji lubuski poseł przytoczył niewygodne dla zarządu województwa fakty i w mocnych słowach skwitował opieszałość Marszałek Polak w sprawie unijnych pieniędzy.

 –  „Nadszedł czas na smutną konstatację: Lubuskie to okręt bez kapitana” – rozpoczął swoją konferencję Poseł Mejza – „Nawiązując do terminologii trwającego Euro, Lubuskie to świetny zespół, pełen prawdziwych talentów, w którym niestety trener na najważniejszym meczu w sezonie poszedł na kawę zamiast udać się na stadion. Tym trenerem jest Marszałek Elżbieta Polak.”

Lubuski poseł przytoczył również dane, które świadczą o tym, że negocjacje w sprawie Funduszy zostały przez lubuski zarząd przegrane:

 – „Lubuskie to województwo, które otrzymało najmniej środków z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (861,5 mln euro). Więcej pieniędzy od nas dostało mniejsze od nas województwo opolskie (921 mln euro).”

Poseł Mejza zadał też publicznie pytania dla Pani Marszałek Polak:

„Od czasu konferencji prasowej z dnia 22. czerwca, na której zwróciłem uwagę na konflikt na linii Marszałek – Rząd, który utrudnia negocjacje pieniędzy unijnych i odbija się na Lubuszanach. Od tego czasu wyszły na jaw kolejne, szokujące kulisy rozmów zarządu województwa z Waldemarem Budą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. W związku z tym wypada zadać następujące pytania: 

  1. Czy to prawda, że na spotkanie w ministerstwie dot. podziału środków Pani Marszałek wysłała członka zarządu, pomimo, że pojawiło się na nim 12 z 16 marszałków?
  2. Czy to prawda, że wiceminister Buda poprosił 13 maja o listę priorytetowych inwestycji dla regionu, którą Pani Marszałek odesłała 23 czerwca, czyli już po podziale środków z rezerwy?”

Jak tłumaczył młody poseł, opieszałość zarządu znacząco wpłynęła na wielkość środków:

 – „Warto przypomnieć, że 75% środków zostało rozdzielonych na podstawie danych statystycznych i wskaźników, 25% miało zostać przeznaczone dla najbardziej aktywnych regionów i na najlepsze złożone przez nich projekty, czyli mieliśmy szansę odrobić straty do innych województw.”

 – „W tej sytuacji Lubuszanie mają pełne prawo stanąć przed Urzędem Marszałkowskim i zadać jeszcze jedno, bardzo ważne pytanie: Pani Marszałek, gdzie są nasze pieniądze?” – zakończył konferencję Poseł Mejza.

WIDEO – transmisja z konferencji prasowej posła Łukasza Mejzy