ratowanie jeziora głębokiego 0017 września 2021 roku Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender podpisała umowę z firmą Piotr Baliński Projekt ze Szczecina, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w zakończonym postępowaniu na wykonanie „Analizy sposobów uzupełnienia wody (w tym jednorazowego), w Jeziorze Głębokie i zalecenie do zastosowania wybranej metody oraz przedstawienie innych wariantów renaturyzacji jeziora.”

GŁĘBOKIE PRZED SEZONEM 2020

W powyższej sprawie w Starostwie Powiatowym odbyło się również pierwsze spotkanie przedstawicieli firmy z Radnymi Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz pracownikiem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.

ratowanie jeziora głębokiego 002Firma Piotr Baliński PROJEKT w Międzyrzeczu być może jest mniej znana, bo najczęściej wygrywała dotąd przetargi najczęściej zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie Piotr Baliński PROJEKT zamówień to kwota 17 958,00 PLN. Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Firma w ramach zlecanych zadań przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie realizowała z powodzeniem naprawy pompowni melioracyjnych na terenie Zachodniopomorskiego.

Firma nie tylko zajmuje się melioracją. W październiku 2019 roku gmina Miasto Szczecin z firmą Piotr Baliński PROJEKT podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na wyspie Wielka Kępa w Szczecinie”. Firma zgodnie z zapisami miała na realizację 12 miesięcy od czasu podpisania umowy. W ramach zadania firma wykonywała, między innymi:

  • koncepcję zagospodarowania,
  • inwentaryzację zieleni,
  • dokumentację geotechniczne,
  • projekt układu pomostów stałych i pływających,
  • wieży widokowej,

Jak widać firma ma praktyczne doświadczenie w realizacji zadań związanych z budową i naprawą infrastruktury melioracyjnej oraz miejsc związanych szeroko pojętym wypoczynkiem i rekreacją nad wodą.

ratowanie jeziora głębokiego 003Pytanie, czy we właściwy sposób zostanie dokonana ocena proponowanych przez społeczne grupy metod uzupełniania niedoborów wody w jeziorze Głębokie? Niektóre z koncepcji jak pamiętamy były wręcz kosmiczne i z ekonomicznego punktu widzenia po prostu bezsensowne.
Z pewnością społecznie nieakceptowana będzie koncepcja dolewania wody do jeziora z miejskiego wodociągu, a także pompowanie za pomocą elektrycznych pomp wody z Obry. Być może nieuzasadniona i powodująca zagrożenia może być koncepcja polegająca na kierowaniu oczyszczonej wody z miejskiej oczyszczalni.

Natomiast, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami priorytetowo powinny być przyjęte wszelkie rozwiązania, które będą z założenia szanować lokalny ekosystem i bazować będą na naturalnych źródłach pozyskiwania wody, np. z rzeki Obra w grawitacyjny sposób, bez narażania mieszkańców na ponoszenie kosztów.

Jak problem zostanie rozwiązany zapewne niedługo się przekonamy. Czy zostanie przyjęte racjonalne rozwiązanie, które nie będzie generowało dodatkowych kosztów? To wszystko zależy od naszych samorządowców i Ich życiowej mądrości.

Cóż, oby nie powtórzyła się historia z przed ponad dziesięciu lat, kiedy władze gminy wydały pieniądze na badanie przyczyn ubytku wody w jeziorze, ale w praktyce, później nie skorzystały z wypracowanych wniosków, uzasadniając swoje stanowisko tym, że wypracowane wnioski są niewiążące!


Czytaj także:
Za stan gminnej drogi w sołectwie Kalsko także przepraszam burmistrza
Przepraszam burmistrza za wystąpienie Posła Kurzępy w Sejmie RP
Czy żwirownia do końca zniszczy jezioro Głębokie?
Czy kąpielisko nad jeziorem Głębokie, to samorządowa porażka?
„Panie Burmistrzu miasta i Gminy Międzyrzecz w co Pan gra!?”
SPOTKANIE W SOŁECTWIE KALSKO W SPARWIE ŻWIROWNI
OW Głębokie tuż przed sezonem 2019 [SONDA]
Podczas kontroli na OW Głębokie nikt nie był w stanie wskazać inwestora
Na OW Głębokie będzie kontrola!
Głębokie wczoraj i dziś …
Decyzja ostateczna!
Co będzie dalej z pobranymi podatkami?
Majówka na Głębokim
Międzyrzecz: Pożegnanie lata z Bractwem Rycerskim – 2016

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka