badania profilaktyczne lubuskie 001
Z bezpłatnego badania w ramach tego projektu mogą skorzystać mieszkańcy powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, a także osoby, które na terenie tych powiatów pracują lub się uczą…

Kolonoskopia, cytologia, mammografia, profilaktyka i diagnostyka nowotworów głowy i szyi, a także rehabilitacja schorzeń związanych z wykonywaną pracą – z takich darmowych badań mogą obecnie skorzystać Lubuszanie.

„Zdrowie jest najważniejsze. Pamiętajmy, że zależy ono w dużej mierze od nas samych. Dlatego warto korzystać z badań profilaktycznych. Urząd marszałkowski realizuje różne programy mające na celu profilaktykę i wczesną diagnostykę chorób. Obecnie trwają cztery takie programy, z których bezpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy województwa lubuskiego” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wykaz aktualnie realizowanych programów zdrowotnych

 • „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim”.

Realizator: Województwo Lubuskie – Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Z bezpłatnego badania w ramach tego projektu mogą skorzystać mieszkańcy powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, a także osoby, które na terenie tych powiatów pracują lub się uczą. Do badania uprawnione są osoby w wieku 55-64 lata lub w wieku 25-65 lat z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP.

Na badanie można umówić się bezpośrednio w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze lub za pośrednictwem lekarza rodzinnego w jednej w wymienionych placówek:

 • Medkol, pl. Kolejarza 1 w Zielonej Górze, tel. 68 452 15 59.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ ul. Bolesława Chrobrego 2 w Zielonej Górze, tel. 68 320 22 25.
 • VITA Zespół Lekarza Rodzinnego s.c., Elżbieta Tomiak i Wspólnicy, ul. Dworcowa 2 w Otyniu, tel. 68 355 02 91, 68 355 09 51.
 • Przychodnia Lekarska Betiuk i Kwiatkowscy spółka partnerska, ul. Kopernika 2 w Nowym Miasteczku, tel. 68 388 82 35.

W ramach projektu finansowane są także płyn znieczulający, ocena histopatologiczna oraz zwrot kosztów za dojazd na badania dla pacjentów spoza Zielonej Góry.

Wartość projektu wynosi 3 393 205,64 zł, w tym dofinansowanie EFS: 3 223 545,35 zł.

 • „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi

Realizator: Województwo Lubuskie – Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach tego projektu mogą skorzystać mieszkanki województwa lubuskiego w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ub. roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

WAŻNE! Idąc na badania mammograficzne należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL oraz wcześniej wykonane badania mammograficzne.

Trasa przejazdu mammobusów dostępna jest na stronie internetowej www.profilaktyka.lubuskie.pl lub na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast stacjonarnie można zbadać się w:

 • NZOZ Panoramix, ul. Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp., tel. 95 781 47 00, 95 729 42 80;
 • New Medical Sp. z o.o. ul Chemiczna 12 w Gorzowie Wlkp., tel. 95 735 74 00, 531 357 400;
 • NZOZ „Diagnstyk”, ul. Wazów 42 w Zielonej Górze, tel. 68 452 77 94 oraz ul. Wandy 27 w Zielonej Górze, tel. 68 452 78 07;
 • Kresowy Szpital Wojskowy, ul. Domańskiego 2 w Żarach, tel. 68 470 79 01.

Natomiast w przypadku cytologii, z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkanki woj. lubuskiego, kobiety w wieku 25-59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

WAŻNE! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka), mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.

Lista placówek, które wykonują badania cytologiczne dostępna jest na stronie internetowej www.profilaktyka.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej LOW NFZ z zakładce „Profilaktyka”. Badania cytologiczne można wykonywać przez cały rok, w ramach Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy finansowanego przez NFZ.

Wartość projektu wynosi 2 023 972,98 zł, w tym dofinansowanie EFS: 1 922 774,32 zł.

 • „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”.

Realizator: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Program skierowany jest do pacjentów w wieku 40-65 lat, którzy mają co najmniej jeden z poniżej wymienionych objawów przez minimum 3 tygodnie i nie są to objawy związane z infekcją górnych dróg oddechowych:

 • pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej
 • ból gardła
 • przewlekła chrypka
 • guz na szyi
 • niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa
 • ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem.

– Realizujemy ten program, bo o wiele tańsza jest profilaktyka i wczesna diagnostyka, a najważniejsze, daje gwarancje skutecznego wyleczenia raka. Chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom naszego regionu, że bezpłatnie badamy i można się zgłosić – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Aby skorzystać z badań, należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (68) 32 96 621 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Skierowanie nie jest wymagane. Badania odbywają się w poradni laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Jest jeszcze duży limit wolnych miejsc. Czas oczekiwania jest krótki i wynosi około 1-2 tygodnie. Badania wykonywane są zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych.

Wartość projektu: 1 087 615,20 zł. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 • „Program polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowany do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy”.

Realizatorzy:

 • Szpital Uniwersytecki im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,
 • Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze,
 • Agnieszka Bażant „Rehabilitacja” ze Strzelec Krajeńskich.

Program skierowany jest do zamieszkujących teren województwa lubuskiego osób w wieku aktywności zawodowej, pracujących i powracających do pracy, u których stwierdzono schorzenie układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego związane ze sposobem wykonywania pracy, kwalifikujące się do leczenia z zastosowaniem metod rehabilitacji medycznej. Do programu kwalifikują się więc:

 • Mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej pozostający w zatrudnieniu, którzy z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy (kryterium to dotyczy także uczniów szkół o profilu zawodowym, odbywających praktyczną naukę zawodu);
 • Mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni) doświadczający problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne. Istotnym kryterium kwalifikującym do udziału w Programie jest kryterium zdrowotne.
 1. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Tytuł projektu: Program rehabilitacji zdrowotnej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Okres realizacji: 01-07-2021 – 30-06-2023

Projekt dla osób w wieku aktywności zawodowej (300 osób, w tym 90 w wieku 50 lat lub więcej) z powiatu Miasto Zielona Góra, zielonogórskiego, nowosolskiego i krośnieńskiego. W projekcie przewidziano wsparcie dla osób obciążonych schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wskutek sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonym na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (os. pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (os. niezatrudnione).

Projekt. zakłada upowszechnienie wiedzy o problemach zdrowotnych i możliwości przeciwdziałania im oraz przewiduje udzielenie bezpośrednich świadczeń rehabilitacyjnych.

 1. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach

Tytuł projektu: „Rehabilitacja w Przełazach 2021-2023”

Okres realizacji: od 2021-07-01 do 2023-03-30

Grupę docelową stanowi 250 osób (w tym 160 kobiet), w tym minimum 129 osób po 50 roku życia, będących mieszkańcami  woj. lubuskiego, którzy zamieszkują, uczą się lub pracują na ter. woj. lub.) w wieku aktywności zawodowej (os pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia chcące powrócić do pracy), kwalifikujący się do leczenia z zastosowaniem metod rehabilitacji medycznej w związku ze zdiagnozowanymi ograniczeniami zdrowotnymi związanymi ze sposobem wykonywania pracy.

30% uczestników będzie pochodzić z terenów wiejskich – 75os. a 20 % UP stanowić będą mieszkańcy miast średnich – 50 os.

Os. aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem, pozostająca w zatrudnieniu, która z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy.

Osoby w wieku aktywności zawodowej pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni) doświadczający problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy.

Uczestnicy nie mogą korzystać z podobnych świadczeń u wnioskodawcy finansowanych ze środków publicznych. Dostęp do świadczeń jest zgodny z zasadą wyrównywania szans płci – ze względu na gorszą sytuację kobiet, one będą miały preferencje z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Program ma służyć zminimalizowanie ryzyka powrotu problemu zdrowotnego oraz ułatwieniu procesu zdrowienia.

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze

Tytuł projektu: „Rehabilitujemy skutecznie-program profilaktyki i rehabilitacji medycznej mieszkańców województwa lubuskiego”

Obszar realizacji: województwo lubuskie

Okres realizacji: 01.06.2021-30.05.2023

Uczestnicy projektu: 720 osób objętych wsparciem w tym: 140 osób powyżej 50 roku życia

W projekcie oferowane wsparcie dla Lubuszan w wieku aktywności zawodowej, pracujących i powracających do pracy, u których stwierdzono schorzenia ukł. ruchu lub obwodowego ukł. nerwowego związane ze sposobem wykonywanej pracy.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji zaproponowano zgodnie z przyjętym RPZ działania informacyjno-edukacyjne, konsultacje med. (lek. reh. med., lek. med. pracy), świadczenia reh. med. (zab. fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, masaż), wsparcie psychologiczne, edukację profilaktyczno-zdrowotną w ramach konsultacji profilaktyczno-fizjoterapeutycznych z el. szkolenia.

 1. Agnieszka Bażant „Rehabilitacja” ze Strzelec Krajeńskich

Tytuł projektu: „Fizjoterapia w powiecie strzelecko-drezdeneckim”

Obszar realizacji: powiat strzelecko-drezdenecki

Okres realizacji: 1.08.2021 – 31.01.2023

Uczestnicy projektu: 150 osób objętych wsparciem w tym 45 osób powyżej 50 roku życia.

Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji medycznej osobom w wieku aktywności zawodowej z pow. strzelecko-drezdeneckiego, obciążonym schorzeniami układu ruchu i/lub obwodowego układu nerwowego wskutek sposobu wykonywania pracy, a przez to narażonym na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych (os. pracujące) lub na pogłębienie wykluczenia zawodowego (os. niezatrudnione). Projekt zakłada upowszechnienie wiedzy o problemach zdrowotnych Lubuszan i możliwościach przeciwdziałania im oraz przewiduje udzielenie bezpośrednich świadczeń rehabilitacyjnych w ramach indywidualnego programu usprawniania (konsultacje medyczne i rehabilitacyjne, zabiegi usprawniające, wsparcie psychologiczne, poradnictwo medyczno–zawodowe), umożliwiającego przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności utrzymującej zdolność do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia.

 Łączna wartość 4 projektów wynosi 3,8 mln zł, w tym środki z EFS 3,2 mln zł.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Paweł Wańczko

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka