wcielenie w 17wbz 03
DZSW budzi bardzo duże zainteresowanie. Szkolenie dedykowane jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn …
Foto: st. szer. Patryk Szymaniec

Wystartował kolejny turnus Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. 16 stycznia br. bramę zmotoryzowanych i saperów 17 WBZ w Wędrzynie i Krośnie Odrzańskim przekroczyło około 70 ochotników.

W poniedziałek, 16 stycznia szeregi 5 Kresowego Batalionu Saperów i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zasilili ochotnicy z dobrowolnej służby.
Przed nimi 28 dni szkolenia podstawowego, uroczyste wręczenie broni, m.in. nauka zasad łączności, posługiwania się bronią oraz zapoznanie z regulaminami wojskowymi.
Program szkolenia nie różni się od tego, który obowiązywał w czasie trwania służby przygotowawczej, funkcjonującej przed wejściem w życie ustawy o obronie ojczyzny.
Etap podstawowy kończy się złożeniem przysięgi wojskowej, która odbędzie się już 11 lutego w Strzelcach Krajeńskich. Następnie osoby zainteresowane mogą przystąpić do szkolenia specjalistycznego połączonego z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.
Warto nadmienić, iż DZSW budzi bardzo duże zainteresowanie. Szkolenie dedykowane jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym, 28-dniowym etapie podstawowym jest m.in.: wiek do 55 lat, kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne. Liczy się także zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st.szer. Patryk Szymaniec/


  * * *

Podczas pełnienia DZSW każdy z żołnierzy otrzymuje wynagrodzenie. Miesięczne uposażenie przysługuje od pierwszego dnia służby i wynosi 4560 zł. (w okresie podstawowym wypłacane na koniec miesiąca). Ponadto w czasie szkolenia żołnierze otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Warto wspomnieć, że podczas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej istnieje możliwość nabycia szeregu uprawnień i kwalifikacji. Koszty, o których mowa ponosi wojsko.


Tekst: por. Anna Dominiak

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka