policja w międzyrzeczu 001
Wyjątkowe podziękowania dla międzyrzeckich policjantów za pomoc dla ludzi dotkniętych wojną w Ukrainie …

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu – inspektora Pawła Rynkiewicza wpłynęły wyjątkowe podziękowania dla policjantów za pomoc, aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie społeczne, które było skierowane na rzecz pomocy ludziom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni od początku trwania konfliktu na Ukrainie czynnie włączają się w akcje pomocowe, które mają na celu udzielenie wsparcia osobą najbardziej potrzebującym.

„Wasza pomoc, szczodry gest i dobre serca oraz wrażliwość wywołało mnóstwo radości, uśmiechu i ogromne zadowolenie wśród wielu potrzebujących ukraińskich dzieci i kobiet.”

Te wyjątkowe słowa skierowane dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzecz odzwierciedlają to, jakim zaangażowaniem i troską wykazywali się międzyrzeccy funkcjonariusze i pracownicy cywilni w pomoc do osób dotkniętych konfliktem na Ukrainie. Wobec dramatycznych wydarzeń i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi, policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, zebrano sporą ilość najpotrzebniejszych rzeczy dla potrzebujących, które przekazano do Punktu Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy w Obrzycach.

Policjanci przekazali żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i higieny osobistej, odzież dziecięcą, a także zabawki i koce oraz artykuły szkolne. Funkcjonariusze niosą pomoc w różnych, często trudnych sytuacjach. I chociaż za swoją służę nie oczekują podziękowań, każde miłe słowo wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy – #PomagamyiChronimy.


Tekst: sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk
Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Źródło: Policja.pl

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka