dzień dziecka 001
W ramach otwartych zajęć praktycznych Oddziału Przygotowania Wojskowego, żołnierze CSWOT zapoznali młodzież z zasady strzelania z broni strzeleckiej i udzielania pierwszej pomocy na polu walki …

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie włączyło się w organizację dnia dziecka. We wtorek (1 czerwca br.) żołnierze CSWOT poprowadzili otwarte zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny z Golubia Dobrzynia oraz w ramach garnizonowego dnia dziecka zorganizowali pokaz sprzętu i uzbrojenia. 

1 czerwca 2021 r. do Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu przyjechało ponad 200 uczniów. W ramach otwartych zajęć praktycznych Oddziału Przygotowania Wojskowego, żołnierze CSWOT zapoznali młodzież z zasady strzelania z broni strzeleckiej i udzielania pierwszej pomocy na polu walki. Dodatkowo CSWOT przygotowało pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

„Wspierając takie działania jak Dzień Dziecka jako Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej mamy możliwość nie tylko przekazania wiedzy szkoleniowej, ale także pokazanie młodzieży świata mundurowego, który jest dość hermetyczny, trudny, jednakże fascynujący” – podkreśla płk Krzysztof Leszczyński, Komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

dzień dziecka 002
W swoje święto najmłodsi mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez Wojsko Polskie …

Szkolenia i pokazy realizowane w Golubiu Dobrzyniu to nie jedyne przedsięwzięcie w jakie zaangażowało się Centrum Szkolenia WOT. Żołnierze CSWOT włączyli się w współorganizację garnizonowego Dnia Dziecka realizowanego na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W swoje święto najmłodsi mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez Wojsko Polskie oraz sprawdzić swoich sił na trenażerach ppk JAVELIN. Dzieci ponadto brały udział w przygotowanych grach i zabawach, korzystały z dmuchanych zamków i zjeżdżali, a także miały zapewniony poczęstunek oraz nieograniczony dostęp do budki z lodami.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie włącza się w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Żołnierze CSWOT na co dzień uczestniczą w procesie kształcenia młodzieży klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego.

  – „Nieodzownym zadaniem sił zbrojnych jest wychowanie w duchu patriotycznym młodego pokolenia Polaków. Współorganizując Dzień Dziecka mamy możliwość aktywnego dotarcia do najmłodszych oraz pokazania im jak wygląda służba wojskowa” – dodał płk Krzysztof Leszczyński.

dzień dziecka 003
Żołnierze CSWOT na co dzień uczestniczą w procesie kształcenia młodzieży klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego …

 Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.