unijny certyfikat covid 002
Europosłowie proszą również Komisję Europejską o ocenę, czy system EUDCC jest konieczny i proporcjonalny w terminie 6 miesięcy po przedłużeniu …

W czwartek Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego poparła propozycję utrzymania ram dotyczących Unijnego Cyfrowego Certyfikatu COVID na kolejny rok. Obecne zasady wygasają 30 czerwca.

Aby zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania z ich prawa do swobodnego przemieszczania się niezależnie od rozwoju pandemii COVID-19, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła dwa sprawozdania celem przedłużenia ważności programu Unijnego Certyfikatu COVID (EUDCC) – który wygasa 30 czerwca – na następne 12 miesięcy. Sprawozdanie zostało przyjęte przy 48 głosach za i 16 przeciw, bez głosów wstrzymujących się.

 „Rok temu, wprowadziliśmy w życie Unijny Certyfikat COVID, aby jednostronne ograniczenia krajowe nie zagrażały prawu do swobodnego przemieszczania się i równości. Chcieliśmy zapobiec dyskryminacji między krajami pochodzenia oraz chcieliśmy, aby to Rozporządzenie było ograniczone w czasie. Jednak możemy się go pozbyć dopiero po zakończeniu pandemii. Ponieważ to jeszcze nie koniec, przedłużamy ważność programu i prosimy ekspertów o ocenę sytuacji za 6 miesięcy. Teraz ludzie ponownie podróżują po Europie, co pokazuje, że Rozporządzenie działa” – powiedział hiszpański eurodeputowany Juan Fernando López Aguilar.

unijny certyfikat covid 001
Posłowie chcą skrócić okres obowiązywania Rozporządzenia, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna …

Wraz z przedłużeniem ważności programu EUDCC do 30 czerwca 2023 r., zmiany umożliwią również państwom członkowskim przyznawanie certyfikatów opartych na nowych rodzajach testów antygenowych.

Europosłowie proszą również Komisję Europejską o ocenę, czy system EUDCC jest konieczny i proporcjonalny w terminie 6 miesięcy po przedłużeniu. Posłowie chcą skrócić okres obowiązywania Rozporządzenia, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Program Unijnego Certyfikatu COVID (EUDCC) został przyjęty w czerwcu 2021 w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, na ograniczony okres 12 miesięcy.

Decyzja Komisji Wolności Obywatelskich o rozpoczęciu negocjacji z Radą w sprawie propozycji legislacyjnej zostanie ogłoszona na otwarciu przyszłotygodniowej sesji plenarnej PE w Strasbourgu. W przypadku sprzeciwu, decyzja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek 5 maja.


Źródło informacji: EuroPAP News

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka