flex program 2023 2024 001Program FLEX jest całoroczną, w pełni finansowaną przez Departament Stanu USA wymianą kulturową skierowaną do uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają na rok szkolny do Stanów Zjednoczonych.

Od 29 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 29000 uczniów z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów.

Dzięki uczestnikom wymiany Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i społeczności. W ramach programu FLEX co roku ponad 900 uczniów wyjeżdża do USA, gdzie mieszkają z rodziną goszczącą i uczą się w amerykańskiej szkole. Każdego roku z Polski wyjeżdża około 40 finalistów, którzy mogą realizować swój „American Dream”.flex program 2023 2024 002

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski;
 • Miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych;
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku;
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej;
 • Szkolenie przedwyjazdowe;
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA;
 • Ubezpieczenie medyczne.

Rekrutacja potrwa do 13 października 2022 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

 1. Należy być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum;
 2. Być urodzonym pomiędzy 15.07.2005 a 15.07.2008 (osoby z niepełnosprawnością: 15.02.2005-15.07.2008);
 3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce;
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online;
 5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1;
 6. Posiadać obywatelstwo polskie.

flex program 2023 2024 003Organizatorzy zapraszają zainteresowanych do wypełnienia aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex.

W związku pandemią COVID-19 proces rekrutacji częściowo odbywa się online.

Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Aplikację można wypełnić tylko jeden raz.

Więcej informacji:


Źródło informacji: American Councils for International Education

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka