forsowanie odry 15
Ćwiczenia na rzece były podsumowaniem kilkutygodniowych przygotowań zmotoryzowanych w trakcie, których na między innymi na kanale Malcz …

W dniach od 10 do 13 maja br. na OC Biała Góra odbyło się szkolenie pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z pokonywania szerokiej przeszkody wodnej. Forsowanie rzeki Odry to jedno z głównych zamierzeń szkoleniowych brygady.

Żołnierze 17WBZ od początku tygodnia szkolili się na OC Biała Góra, która usytuowana jest przy rzece Odra, niedaleko Krosna Odrzańskiego. Przygotowania do jednego z głównych zamierzeń szkoleniowych brygady, jakim było forsowanie przeszkody wodnej trwały od ponad miesiąca. Ćwiczenia na rzece były podsumowaniem kilkutygodniowych przygotowań zmotoryzowanych w trakcie, których na między innymi na kanale Malcz (na terenie OSPWL w Wędrzynie), sprawdzono załogi wraz z wozami do pokonania przeszkody wodnej.
Od dłuższego czasu żołnierze z 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego przygotowywali obszar przeprawy dla ćwiczących pododdziałów brygady. Głównym zadaniem saperów było sprawdzenie dna rzeki oraz trałowanie wyznaczonej osi przeprawy, oraz sprawdzenie kątów nachylenia wjazdów i wyjazdów na skarpach przy brzegach akwenu.

Rokrocznie ośrodek na Białej Górze jest areną zmagań żołnierzy 17WBZ. W tym roku rzeka Odra w wyznaczonych miejscach przeprawy miała około 180 metrów szerokości, natomiast głębokość sięgała do 5 metrów. Od początku tygodnia nurt wody był bardzo rwisty i wynosił od 2 do prawie 3 m/s, co miało zasadniczy wpływ na dopuszczenie zaplanowanego sprzętu do przeprawy.
Warunki pogodowe były dużym wyzwaniem dla zmotoryzowanych. Wysoki stan rzeki, szybki nurt nie ułatwiały postawionego przez przełożonych zadania. Podczas rzeczywistego pola walki warunki terenowe i pogodowe mogą być różne, w związku z powyższym zmotoryzowani muszą być przygotowani na każdą ewentualność.

„Pomimo trudnych warunków panujących na rzece Odrze, pododdziały batalionu zrealizowały między innymi takie zagadnienia, jak sprawdzenie szczelności KTO Rosomak tzw. spławikowanie, pokonywanie mostu towarzyszącego BLG oraz załadunek pojazdów na transportery pływające PTS. Ponadto piechota pokonała przeszkodę wodną na transporterach PTS oraz łodziach saperskich ŁS-76. Tego typu zajęcia są niezbędnym elementem szkolenia ze względu na wysoką mobilność, jaką charakteryzują się wojska zmotoryzowane” – podsumowuje por. Krzysztof Fedorowicz, oficer szkoleniowy z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej.

Ćwiczących żołnierzy ubezpieczała grupa ratowniczo-ewakuacyjna na łodziach saperskich ŁS -76M wraz z nurkami i ratownikiem medycznym.

Pomimo że dla żołnierzy z 17WBZ szkolenie z pokonywania przeszkody wodnej dobiegło końca, to dla kolejnych pododdziałów 11 Dywizji Kawalerii Pancernej zmagania na rzece Odra trwać będą do 27 maja.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: ppor. Anna Dominiak, kpt. Damian Smejlis/


Tekst: ppor. Anna Dominiak