OGŁOSZENIE

gdzie rodzinom w polsce żyje się najlepiej 00131 marca br. mija termin zgłoszeń do konkursu Samorząd Pro Familia 2021, kierowanego do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną. np.: finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi, lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

Resort rodziny konsekwentnie realizuje działania na rzecz tego, by polityka prorodzinna była sprawą szerokiej koalicji, nie tylko rządu, organizacji pozarządowych i think tank’ów, ale też samorządów. Według ekspertów to między innymi w ten sposób możemy dziś walczyć z wyzwaniem, którego efekty dopiero zaczynamy odczuwać, a jakim jest starzenie się społeczeństwa. Jego konsekwencje to między innymi niższe przyszłe emerytury, niższe nakłady na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną, wyzwania dla rynku pracy i obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego regionu.

W każdym województwie to właśnie samorządy i samorządowcy są najbliżej rodzin. Tam,
w małych ojczyznach mają oni swoje szkoły, przychodnie, żłobki, boiska. Władze samorządowe najlepiej znają ich bolączki i mogą prowadzić politykę pomagającą im sobie
z nimi radzić. Niektóre samorządy realizują to zadanie w sposób znakomity, poszukując dostępnych narzędzi, pozyskując środki finansowe z programów rządowych i tworząc infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom. Warto by te osiągnięcia zostały dostrzeżone.
„Mając świadomość znaczenia działań samorządów, pragnę docenić, nagradzać i promować te z nich, które tworzą optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Temu służy konkurs Samorząd Pro Familia” – podkreśla Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej. – „Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu, który ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA z możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych. Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce!
Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie/przekazanie nagród laureatom nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.
Tytuł będzie przyznawany w 5 kategoriach:
1) Gmina wiejska.
2) Gmina miejsko-wiejska.
3) Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.
4) Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.
5) Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.
Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem, Formularzem zgłoszeniowym i Ankietą są pod adresem: https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021gdzie rodzinom w polsce żyje się najlepiej 002

Materiały:
Regulamin konkursu Pro Familia 2021 – pdf [0.50MB]
Opis długofalowej strategii Pro Familia 2021pdf [0.43MB]
Ankieta Konkursu Pro Familia 2021pdf [0.93MB]
Formularz zgłoszeniowy Pro Familia 2021pdf [0.62MB]


 

REKLAMA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię