W listopadzie odbędą się na terenie Świebodzina odbędzie się szereg imprez i przedsięwzięć kulturalnych nawiązujących tematycznie z obchodami Tygodnia Patriotycznego.

Organizatorami obchodów jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Świebodzinie i Klub Wojskowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza przy współpracy Świebodzińskiego Domu Kultury.

Kulminacyjnym punktem Tygodnia Patriotycznego będzie Inscenizacja historyczna w Parku Chopina z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, harcerek i harcerzy ZHR, członków sekcji Klubu 17 WBZ w Międzyrzeczu, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jager, Jacek Ogorzałek z ekipą, wolontariuszy oraz trzech pojazdów historycznych!!!
Oprawę pirotechniczną i broń historyczną po raz pierwszy przygotuje AS PIROTECHNIK z Piotrkowa Trybunalskiego, umundurowanie historyczne firma Hero Collection z Poznania.

Por. Kazimierz Świrski

Inscenizacja nawiąże do wydarzeń z czasów po 1945. Organizatorzy pragną przedstawić postać por. Kazimierza Świrskiego Żołnierza Wileńskiej Armii Krajowej, a następnie dowódcy Podziemnej Świebodzińskiej Armii Krajowej w latach 1946-1947, która działała zbrojnie w okolicach Świebodzina.

Kazimierz Świrski zakonspirowany pracował w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Świebodzinie, z którego wykradał dokumenty i dzięki zorganizowanej przez siebie siatce powiadamiał osoby o mających nastąpić ich aresztowaniach.
W wyniku dekonspiracji został aresztowany i skazany na podwójną karę śmierci, którą po upływie pół roku zamienioną na dożywocie. W 1994 został zrehabilitowany i Decyzją Ministra Obrony Narodowej zwrócono mu stopień oficerski oraz awans na porucznika.
Por. Świrski zmarł w 1998 r. Pochowany został na świebodzińskim cmentarzu.

Scenariusz inscenizacji oparto na zaplanowanym, ale niezrealizowanym przez Kazimierza Świderskiego ataku na Urząd Bezpieczeństwa, którego celem miało być uwolnienie przebywających tam więźniów.

  PLAN  „TYGODNIA PATRIOTYCZNEGO 2019”
05.listopada 2019 r. (wtorek)
Godzina 10:00 aula Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie
konferencja: „por. Kazimierz Świrski Świebodziński Niezłomny”

07 listopada 2019 r. (czwartek)
godz. 11:00 – sala widowiskowa Świebodzińskiego Domu Kultury
– rozpoczęcie uroczystości
– Akademia patriotyczna przygotowana przez Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

08 listopada 2019 r. (piątek)
Godz. 18:00 sala widowiskowa Świebodzińskiego Domu Kultury
– Koncert zespołu Norbert „Smoła” Smoliński „Contramundum”

09 listopada 2019 r. (sobota)
godz. 14:15 – Świebodzin Park Chopina LO .
Inscenizacja historyczna w Parku Chopina z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, harcerek i harcerzy ZHR, członków sekcji Klubu 17 WBZ w Międzyrzeczu, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jager, Jacek Ogorzałek z ekipą, wolontariuszy oraz trzech pojazdów historycznych!!!
Oprawę pirotechniczną i broń historyczną po raz pierwszy przygotuje AS PIROTECHNIK z Piotrkowa Trybunalskiego, umundurowanie historyczne firma Hero Collection z Poznania.

godz. 9:30 – 15:30 – Świebodzin Park Chopina i boisko SP.2
– Pokaz wyposażenia żołnierza oraz sprzętu wojskowego 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, promocja 17 WBZ z Międzyrzecza

10 listopada 2019 r. (niedziela)
– 12:00 Msza św. Za por. Kazimierza Świrskiego i rotmistrza Witolda Pileckiego.
– 14:00 hotel „Sen” Świebodzin ul Zachodnia 1 Wystawa rotmistrz. Witold Pilecki i Kazimierz Świrski z prelekcją Tadeusza Płużańskiego

12 listopada 2019 r. (wtorek)
godz. 11:00 – sala widowiskowa Świebodzińskiego Domu Kultury
– Konkurs wiedzy historycznej dla szkół temat „Bitwa Warszawska”