W dniu 6 marca 2019 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej odbył się wykład dra Włodzimierza Kwaśniewicza zatytułowany: „Uzbrojenie Powstańca Wielkopolskiego”.

Przybyłych do Muzeum gości i dra Włodzimierza Kwaśniewicza osobiście powitał dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, Andrzej Kirmiel. W kilku słowach przybliżył zebranym sylwetkę prelegenta i wprowadził w tematykę spotkania.

Wykład znakomitego znawcy uzbrojenia XX-wiecznego poświęcony był broni i ekwipunkowi powstańców wielkopolskich. Wykład był kolejnym elementem obchodów 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie wykładu dr Kwaśniewicz mówił o uzbrojeniu występującym na wyposażeniu żołnierzy Powstania Wielkopolskiego. Nie omieszkał wspomnieć także o szabli gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, a także marszałka Roli Żymierskiego.

Prezentacja broni, wyposażenia i umundurowania omówiona została w kontekście niepodległościowego zrywu, jakim było zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Na kolejnych slajdach można było ujrzeć poszczególne egzemplarze broni białej, a także palnej oraz wyposażenie i umundurowanie Powstańców Wielkopolskich.
Pan Kwaśniewicz podkreślił fakt, że w przypadku Powstania Wielkopolskiego, powstańcy byli w wyjątkowo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie, bo wystarczyło tylko zdobyć pruskie magazyny i przejąć od Prusaków broń i umundurowanie. Mundury rzecz jasna musiały zostać adoptowane do polskich wymogów. Dużą rolę przywiązano do kształtu powstańczej, rogatej czapki, którą wzorowano na czapce z okresu napoleońskiego. Podczas wykładu usłyszeliśmy ciekawą opowieść o poszczególnych egzemplarzach broni. Szczegółowo, z racji zainteresowania omówiona została broń biała, jeśli chodzi o jej budowę, a także sposób jej troczenia do pasa, lub siodła. Tak naprawdę  dla laika nie interesującego się tą problematyką jest to wiedza nie do ogarnięcia, a że tak jest, to często mamy okazję widzieć w filmach historycznych, w których prezentowane uzbrojenie i wyposażenie często nie odpowiada prawdzie historycznej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Kazimierz Czułup/


Opowieść o broni białej często odnosiła się do historii uzbrojenia armii państw europejskich, ze wskazaniem na państwa zaborcze. Bardzo krótko i ogólnie dr Kwaśniewicz wspomniał o wędrówkach uzbrojenia po poszczególnych kontynentach w ramach zwykłego handlu uzbrojeniem, który nadal trwa i ma się bardzo dobrze także w obecnych czasach.

W kwestii uzbrojenia Polskiej Armii trzeba brać pod uwagę to, że proces był bardzo skomplikowany. Podobnie jak scalanie kraju na bazie ziem odzyskanych po zaborach. Kraj nasz wszystko zaczynał niemal od początku. Podobnie było z wyposażeniem wojska i unifikacją uzbrojenia. Trzeba pamiętać, że przez 123 lata nie mieliśmy państwa. Po zaborach trzeba było wybudować fabryki i zakłady produkujące uzbrojenie i  wyposażenie dla wojska.

Spotkanie zakończyło się krótką dyskusją. Następnie uczestnicy mieli wyjątkową okazję zobaczyć i co ważne dotknąć poszczególnych egzemplarzy broni.

Osoby zainteresowane historią uzbrojenia, a szczególnie historią białej broni zachęcamy do wysłuchania obszernych fragmentów wykładu dra Włodzimierza Kwaśniewicza.

AUDIO – wykład dra Włodzimierza Kwaśniewicza (obszerne fragmenty)

 *  *  *

 

dr Włodzimierz Kwaśniewicz
dr Włodzimierz Kwaśniewicz

Włodzimierz Kwaśniewicz – rodowity zielonogórzanin, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, doktor nauk humanistycznych, znany i ceniony historyk – bronioznawca, muzealnik, wykładowca akademicki, publicysta, pisarz, członek Związku Literatów Polskich, działacz społeczno – kulturalny.

Twórca i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Autor wielu artykułów, recenzji, opinii, ekspertyz i katalogów oraz książek o dawnej baronii i uzbrojeniu ochronnym. Na bogaty dorobek składają się  m.in publikacje: 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym (1981), 1000 słów o dawnej broni palnej (1987), Od rycerza do wiarusa – czyli słownik dawnych formacji i funkcji, instytucji i stopni wojskowych (1993), Szabla polska od XV do końca XVIII wieku, Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice (1988), Pięć wieków szabli polskiej (1993), Leksykon broni białej i miotającej (2003), Leksykon dawnej broni palnej (2004), Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego(2004), Polskije sabli (2005), Szable sławnych Polaków” (2006), Leksikon starinnogo ogniestrelnogo orużija(2007), Dzieje szabli w Polsce. wyd. IV (2011), Leksikon chołodnogo i mietatielnogo orużija (2011).

Włodzimierz Kwaśniewicz  jest znanym i cenionym muzealnikiem, wieloletnim dyrektorem i twórcą Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Naukowiec specjalizujący się w bronioznawstwie oraz działacz społeczny i kulturalny. Jedyny biegły sądowy w dziedzinie historii sztuki i bronioznawstwa, autor setek artykułów, katalogów i publikacji z tego zakresu, wielokrotnie nagradzany i odznaczany przez władze województwa lubuskiego i państwowe.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka