ii konwent marszałków 003
Drewniana laska – symbol przewodnictwa Konwentowi Marszałków Województw RP.

Samorządowcy z całej Polski spotkali się on-line w Podlaskiem. Podczas II Konwentu Marszałków Województw rozmawiali między innymi o środkach unijnych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Województwo Lubuskie podczas obrad reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Łukasz Porycki oraz członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Pierwsza część obrad poświęcona była funduszom europejskim. O pracach nad Umową Partnerstwa oraz Krajowym Planem Odbudowy mówił Waldemar Buda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. – „Prace postępują. Państwo pracują nad regionalnymi programami, a my nad krajowymi. Równolegle pracujemy nad Krajowym Planem Odbudowy, który do 30 kwietnia musimy złożyć Komisji. Jesteśmy w wyjątkowym momencie. To jest bardzo duże wyzwanie, żeby zaprojektować nową perspektywę. Z jednej strony mamy doświadczenia z lat poprzednich, z drugiej nowe wyzwania” – wyjaśnił.
„Rozpoczęliśmy oficjalne konsultacje KPO i umowy partnerstwa. Rozmawiamy o tych dokumentach i programach intensywnie. Rozmawiamy m.in. o regionach rozwiniętych z niską alokacją i przejściowych. Mamy też już decyzje dot. wdrażania React-EU. Prace postępują zgodnie z harmonogramem” – zapewnił minister.

O pracach związanych z przygotowaniem programów na poziomie krajowym mówiła Agnieszka Kapciak – zastępca dyrektora ds. Strategii w Ministerstwie Rozwoju. Poinformowała także, że trwają negocjacje kontraktu programowego.

Głos w imieniu Związku Województw RP zabrał prezes Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – „Jesteśmy w kluczowym momencie jeżeli chodzi o nową perspektywę. Wiemy jak dużo pracy przed nami, żeby te programy mogły od następnego roku ruszyć. Bardzo będzie nam – marszałkom zależało, żeby te programy jak najszybciej ruszyły, szczególnie w obliczu skutków gospodarczych pandemii. Mamy wiele obaw w odniesieniu do rezerwy RPO. Będziemy się włączali w proces dyskusji nad programami krajowymi. Chciałbym zaapelować o takie konsultacje z ZWRP. Czeka nas też sporo pracy nad wzorem kontraktu programowego. Wiem, że trwają konsultacje, natomiast są regiony, gdzie one się jeszcze nie odbyły” – podkreślał. Jednym z nich jest Lubuskie.

ii konwent marszałków 001„Czekamy z niecierpliwością na te rozmowy. Jestem trochę zaniepokojona, bo zgodnie z harmonogramem konsultacje miały się zakończyć do końca kwietnia. My się o nie dopominamy, bo w ich ramach mamy rozmawiać nie tylko o rezerwie do programów regionalnych, ale mamy też poznać podział całej alokacji między województwa” – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zwróciła także uwagę, że pomimo wielu pytań, Lubuskie nie otrzymuje na nie odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju. – „Na przykład w sprawie stanowiska, w którym stawiamy pytania o metodologię podziału alokacji przeznaczonej na regionalne programy oraz o sposób podziału 7 mld euro rezerwy należnych regionom. Oczekujemy z niecierpliwością na zakończenie konsultacji. To jest bardzo ważny czas. Mam nadzieję, że jesteśmy graczami na tej scenie i że nasze uwagi i wnioski minister będzie poważnie traktował, że będziemy partnerami. Zależy nam na tym, żeby nasze społeczeństwa mogły skorzystać z programów na transparentnych zasadach” – podkreślała E. Polak.

ii konwent marszałków 002Drugą część obrad otworzyła dyskusja o psychiatrii dzieci i młodzieży po roku pandemii. Prezentację podczas panelu przedstawił prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk. Lekarz zaprezentował kluczowe problemy, z jakimi obecnie należy się zmierzyć. Na liście znalazły się m.in. kłopoty związane ze znalezieniem odpowiedniej kadry medycznej oraz kwestie wyceny świadczeń. Zaznaczył również, że koniecznie jest postawienie dużo większego nacisku na profilaktykę, a nie tylko proces leczenia.

Do wystąpienia odnieśli się marszałkowie, którzy skomentowali również zapowiedzi zwiększenia środków na psychiatrię o 220 mln zł, z czego 120 mln zł miałoby być przeznaczone na modernizację infrastruktury.

„To co się dzieje jest bardzo zatrważające. Z mojego podwórka, zagłębia psychiatrycznego w województwie lubuskim, muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z tykającą bombą. Jest szansa, że możemy w jakiś sposób tę psychiatrię wzmocnić i zapowiedź zwiększenia środków została dobrze przyjęta. Napisałam w styczniu już wniosek do premiera ze wskazaniem konkretnych działań, które chcemy wykonać. Mamy bardzo dobry szpital zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Zaborze. Chcemy też utworzyć na bazie psychiatrii gorzowskiej centrum zdrowia psychicznego. Uzyskaliśmy odpowiedź, że w dalszym ciągu nie ma naborów, mamy monitorować program i strony Ministerstwa Zdrowia. To niesłychanie niepokojące, ponieważ w dramatycznej sytuacji są dzieci. Pandemia obnażyła deficyty w tym zakresie i wielkie potrzeby, podwajając je, a nawet potrajając. To jest niesamowita patologia. Dzieci są skazane na zamknięcie w domach ze swoimi oprawcami. Są wykluczone, a my wciąż czekamy na jakieś rozwiązania. Działania są wciąż doraźne. Musimy głośno krzyczeć i robić wszystko, aby zwrócić uwagę na ten straszny problem związany z zamknięciem dzieci w środowiskach, gdzie są wykorzystywane, maltretowane. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy apelowali o przyśpieszenie działań w tym zakresie i przekazanie konkretnych środków finansowych na tworzenie centrum zdrowia dzieci i młodzieży” – tłumaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałkowie rozmawiali także o 16. Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021, organizowanym w Katowicach. Będzie dotyczył zagadnień ważnych dla wszystkich Lubuszan jak np. wolny internet. Ostatnim podjętym tematem był program LIFE, dedykowany współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego