Zamiast mięsa w naczepie-chłodni były pojemniki z paliwem. Ukryty przewóz towaru podlegającego przepisom celno-skarbowym i umowy ADR zatrzymał patrol lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca z pojazdem został przekazany funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i Policji. ITD wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary na przewoźnika z wykryte naruszenia przepisów transportowych.

W środę (27 listopada) na drodze krajowej nr 92 w Wilkowie koło Świebodzina inspektorzy ITD zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów należący do polskiej firmy. Kierowca okazał dokument przewozowy, z którego wynikało, że przewozi mięso z Danii do Polski. Inspektorzy postanowił zweryfikować, co znajduje się w przestrzeni ładunkowej naczepy i jak zabezpieczono przewożony towar przed możliwością zmiany miejsca położenia podczas jazdy. W chłodni zamiast mięsa były duże pojemniki z paliwem.
Kierowca nie posiadał numeru SENT potwierdzającego zgłoszenie wykonywanego przewozu do odpowiedniego systemu elektronicznych usług skarbowo-celnych.
Ukryty transport paliwa wykonywany był także z pominięciem przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych (ADR). Inspektorzy ITD wezwali na miejsce kontroli drogowej funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, którzy zatrzymali kierowcę i ciężarówkę do dalszych czynności wyjaśniających.

W trakcie kontroli ciężarówki z naczepą inspektorzy ITD ujawnili również kilka innych naruszeń przepisów transportowych. Zespół pojazdów z ładunkiem przekraczał dopuszczalną masę całkowitą (40 ton) – ważył 42,1 tony. Naczepa miała również nieważne od 31 sierpnia tego roku badania techniczne. W trakcie analizy danych z tachografu cyfrowego inspektorzy ujawnili, że pojazd w określonym czasie był prowadzony bez karty kierowcy w tachografie. Inspektorzy ITD ukarali kierowcę mandatami za wykryte naruszenia, a także wszczęli postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika.


Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego