przysięga wojskowa 10
Przysięga elewów, która jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza odbyła się 29 maja br. na placu apelowym w Wędrzynie.

Na placu apelowym jednostki w Wędrzynie, 29 maja br. odbyła się przysięga V turnusu żołnierzy służby przygotowawczej w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało około 40 elewów.

„Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny” – Stefan Wyszyński. Polski duchowny w swoich słowach zawarł kilka z najistotniejszych symboli i pojęć dla żołnierza Wojska Polskiego – ojczyzna i orzeł biały.
Z pewnością te atrybuty będą towarzyszyć elewom skróconej służby przygotowawczej składającym przysięgę wojskową w strukturach 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej całe życie.
Przysięga elewów, która jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza odbyła się 29 maja br. na placu apelowym w Wędrzynie.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, uroczystość odbyła się w węższym niż zwykle gronie, ale pierwszy raz od ponad roku z udziałem najbliższej rodziny elewów.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy dowódcy 17WBZ, płk. Markowi Pieniakowi przez dowódcę uroczystości ppłk. Pawła Kruka (dowódcę 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej).
Powagi sobotniej uroczystości nadała kompania honorowa wystawiona przez 7DAPlot na czele z pocztem sztandarowym.
Po podniesieniu flagi i odśpiewaniu przez uczestników uroczystej zbiórki hymnu państwowego, w imieniu dowódcy Wielkopolskiej Brygady głos zabrał płk Marek Pieniak. W swoim przemówieniu zastępca dowódcy przywitał serdecznie zaproszonych gości, a w szczególności rodziny i najbliższych elewów.

„Przysięga wojskowa to akt szczególnego zobowiązania żołnierza. Wypowiadając słowa roty, potwierdzacie swoją gotowość do służby Ojczyźnie i do najwyższego poświęcenia w jej obronie. Pamiętajcie, że moralne zobowiązane wobec Ojczyzny i Narodu będzie Wam towarzyszyć przez całe życie”. – podkreślił płk Marek Pieniak. Zastępca życzył elewom spełnienia planów osobistych i zawodowych. „Aby droga, która być może dla wielu z Was wyznaczą dziś słowa roty – będzie pełna pasji, zaangażowania i odwagi w działaniu”.
Po wystąpieniu płk. Pieniaka nastąpił najbardziej wyczekiwany przez elewów punkt sobotniej uroczystości – złożenie przysięgi wojskowej.

Przed frontem szyku czworo elewów w ramach wyróżnienia, złożyło przysięgę wojskową na sztandar. Ksiądz kapelan ppłk Stanisław Garbacik udzielił nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa, po czym w imieniu przysięgających, głos zabrał szer. elew Monika Bal.
„Wypowiedziane dziś słowa przysięgi wojskowej to dla nas – elewów 17WBZ wielki zaszczyt. Jesteśmy świadomi, że weszliśmy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku i zaangażowania. Podziękowania składamy naszym dowódcom za trud, poświęcenie i zrozumienie w stawianiu pierwszych kroków w trudnym, żołnierskim rzemiośle. Serdeczne podziękowania składamy naszym rodzicom i opiekunom za rodzicielską troskę za to, że pokazaliście nam właściwą drogę, po której szliśmy, dzięki której staliśmy się prawdziwymi żołnierzami Wojska Polskiego”. – podkreśla świeżo zaprzysiężony szer. elew Monika Bal.
Ostatnim elementem uroczystości było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odprowadzenie sztandaru i kompanii honorowej oraz przegrupowanie do defilady.

*  *  *

Około 40 elewów skróconej służby przygotowawczej szkoliło się w strukturach 7 dywizjonu artylerii przeciwlotniczej 17 WBZ. Od 4 do 29 maja brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym, w ramach którego poznali podstawy żołnierskiego zachowania, taktyki, szkolenia strzeleckiego. Pozytywnie zakończone egzaminy są przepustką do zawodowej służby wojskowej.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: st. szer. Kamil Śpiączka/


Tekst: ppor. Anna Dominiak