lubuskie pl b000Dokładnie rok temu, 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. – „To taki moment w historii, który zdarza się raz na sto lat. Ten rok wywrócił nasze życie do góry nogami” – powiedziała marszałek Polak.

„Czuję się jak na wojnie i to na kilku frontach. Walczymy z pandemią, dostosowujemy się do zupełnie nowych warunków życia codziennego i w tym dramatycznym, nadzwyczajnym czasie, w maseczkach, rękawiczkach, w dystansie i reżimie sanitarnym, każdego dnia obcując z chorobą i śmiercią radzimy sobie dobrze” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Szpitale na pierwszej linii frontu
Od roku z wielkim wyzwaniem mierzą się szpitale postawione w sytuacji ekstremalnej. W Lubuskiem z pandemią walczą dwa największe regionalne szpitale: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Szpital w Zielonej Górze, to jedyna w regionie lecznica z oddziałem zakaźnym, gdzie leczono pierwszego polskiego pacjenta „zero”.

Elżbieta Anna Polak
Elżbieta Anna Polak

W pierwszym okresie chorzy leczeni byli głównie w oddziale zakaźnym oraz w oddziałach specjalistycznych szpitala. 7 grudnia w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka uruchomiony został szpital tymczasowy – jeden z najlepszych w Polsce. Inicjatorką umiejscowienia właśnie tam dodatkowej lecznicy dla chorych na koronawirusa była marszałek Elżbieta Anna Polak. – „Chcieliśmy leczyć pacjentów w warunkach szpitalnych, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, a nie w halach sportowych” – wyjaśnia E. Polak. Od początku pandemii szpital w Zielonej Górze przyjął 2134 pacjentów zakażonych COVID-19.

Z koronawirusem walczy także szpital w Gorzowie Wlkp. To tam rok temu, decyzją wojewody lubuskiego w budynkach oddziału psychiatrii w trzy dni utworzony został szpital jednoimienny. Jego przygotowanie wiązało się z ewakuacją pacjentów psychiatrycznych do innych szpitali specjalistycznych (blisko 100 osób), a także przygotowaniem pomieszczeń szpitalnych do leczenia chorób zakaźnych. Udało się dzięki wielkiemu zaangażowaniu personelu szpitala, kadry zarządzającej oraz samorządu województwa, który przekazał środki na dostosowanie pomieszczeń.
Po kilku miesiącach szpital, który jeszcze kilka lat temu borykał się z wielkimi problemami finansowymi, a który dzięki odważnym decyzjom marszałek Elżbiety Anny Polak został oddłużony, został lubuskim szpitalem koordynującym z blisko 250 łóżkami dla chorych na COVID-19.

W stan gotowości postawiono także szpital kardiologiczno-pulmonologiczny w Torzymiu, gdzie powstało 100 łóżek dla zakażonych koronawirusem. Szpitale uruchomiły także izolatoria – czyli miejsca pobytu chorych na COVID-19, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogli przebywać w swoich domach.

Testy, testy, testy…
Niezwykle ważne w walce z pandemią było i jest testowanie. W związku z tym szpitale uruchomiły specjalne punkty poboru wymazów. Dzięki wsparciu samorządu województwa udało się doposażyć laboratoria, które mogą badać próbki – początkowo ich badanie odbywało się jedynie w gorzowskim sanepidzie oraz w laboratoriach w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, co wydłużało czas oczekiwania na wynik. Samorząd zakupił także testy dla szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie.

Samorząd wspiera walkę z pandemią
Zdrowie i jakość życia to priorytet samorządu województwa, który od lat mocno inwestuje w ochronę zdrowia. Te inwestycje pomogły także w walce z pandemią. – „Kilka lat wcześniej zmodernizowaliśmy oddział zakaźny, który teraz pracuje w standardach europejskich oraz inne oddziały szpitalne w Zielonej Górze i Gorzowie, zakupiliśmy sprzęt wysokospecjalistyczny i rozpoczęliśmy budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, gdzie teraz funkcjonuje najlepszy w Polsce szpital tymczasowy” – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd o początku włączył się do walki z pandemią. – „Od początku jesteśmy bardzo zmobilizowani. Byliśmy pierwszym regionem w Polsce, który zakupił środki ochrony osobistej w tak dużej ilości i sprowadził je z Chin. To była wielka operacja logistyczna, w którą zaangażowała się firma LUG oraz wojsko polskie. Dzięki temu, personel w naszych lecznicach był bezpieczny – mówi marszałek. Samorząd zakupił także urządzenia ratujące życie. – Już w lutym przekierowaliśmy z naszego budżetu specjalne środki w ramach rezerwy. Przekierowaliśmy też środki z Unii Europejskiej. Dzisiaj to już 239 mln zł” – mówi marszałek Polak.

Bony zamiast wakacji
Ta kwota obejmuje wsparcie nie tylko jednostek ochrony zdrowia. Samorząd wspierał także seniorów, domy pomocy społecznej oraz inne placówki pomocowe. Strumień wsparcia popłynął także do przedsiębiorców, którzy mocno ucierpieli z powodu wprowadzanych kolejnych lockdownów. Na utrzymanie zatrudnienia samorząd przeznaczył 22,8 mln zł, a na Lubuskie bony wsparcia 44,5 mln zł. Temat wsparcia dla przedsiębiorców zdominował okres wakacyjny. Zainteresowanie było ogromne, pojawiły się kontrowersje i wielkie emocje wokół przeprowadzenia naboru. Jednak w wyniku rozmów i negocjacji z Komisją Europejską udało się zwiększyć środki na dotacje, a tym samym pomóc większej liczbie przedsiębiorców.

Życie w sieci
Pandemia zmieniła też nasze codzienne życie. Byliśmy zmuszeni przenieść się do sieci. Uczniowie zdalnie się uczą, a dorośli zdalnie pracują. Bez przerwy pracuje także urząd marszałkowski. – Codziennie pracujemy dla poprawy życia Lubuszan. Członkowie zarządu są na swoich stanowiskach pracy, choć obrady zarządu odbywają się w systemie zdalnym. Przenieśliśmy się do sieci. Systemy informatyczne, które wcześnie zainstalowaliśmy, teraz stały się naszym głównym narzędziem kontaktów. Pracownicy pracują w systemie rotacyjnym – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W ciągu roku, urząd marszałkowski zorganizował 2900 spotkań i konferencji online! W sieci spędziliśmy łącznie 920 godz. (czyli 7 tygodni).

Pospolite serc ruszenie
Pierwsza fala epidemii, która u nas wprawdzie rozwijała się najwolniej w kraju, była także świadkiem niezwykłego ruchu oddolnej pomocy, współpracy, solidarności ludzkiej. Przedsiębiorcy i osoby prywatne dzwoniły do urzędu, do członków zarządu z ofertami pomocy – szpitalom, chorym, pielęgniarkom, starszym ludziom. Tak powstał Lubuski Bank Informacji Pomocowej – wirtualno-realny twór, który pomagał połączyć darczyńców z potrzebującymi.
W ten sposób do szpitali trafiły setki kilogramów jabłek, pielęgniarki mogły za darmo taksówkami dojeżdżać i wracać z dyżurów, znalazły się bele materiału na pościel dla SOR-u, znalazły się krawcowe, które tę pościel uszyły, konta szpitali zasiliły ogromne darowizny – od osób prywatnych, ale też od celebrytów (m.in. od piłkarza Roberta Lewandowskiego).

*  *  *

WALKA  Z  PANEDMIĄ – łącznie 239 mln zł!
Środki z RPO L-2020 – łącznie 157,8 mln zł

W tym:
– działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorców: 44.4 mln zł.
– utrzymanie zatrudnienia: 22.8 mln zł.
– wsparcie placówek całodobowego pobytu: 5.2 mln zł.
– wsparcie przedsiębiorstw społecznych i ich otoczenia: 315 tys. zł.
– zakup komputerów i sprzętu do nauki zdalnej: 5.8 mln zł.
– wsparcie sektora ochrony zdrowia: 79.2 mln zł, w tym:

Projekt „Lubuskie kontra wirus”
Koszt całkowity projektu wynosi 54 8 mln zł, z czego 1,4 mln zł stanowią środki własne Województwa Lubuskiego, a 53,4 mln zł środki UE. Z tych środków zakupiono: 4 ambulanse, 3 tomografy, 80 respiratorów, 9 USG, pompy infuzyjne, 63 kardiomonitory, łóżka, urządzenia do tlenoterapii, videoendoskopy, dezynfekatory, kamery termowizyjne, stoły chirurgiczne, RTG, pompy do żywienia pozajelitowego, bronchofiberoskopy, materace przeciwodleżynowe, wózki reanimacyjne, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, nebulizatory, urządzenia do tlenoterapii, zakup testów – 5,7 mln zł (Zielona Góra – 3,2 mln zł, Gorzów 2,5 ml zł).

Ochrona Zdrowia – środki w ramach budżetu województwa – łącznie: 24 mln zł

 • 620 000 zł – utworzenie laboratorium w Wielospecjalistycznym Szpitalu Woj. w Gorzowie Wlkp.;
 • 1 250 000 zł – adaptacja pomieszczeń izby przyjęć planowych, rejestracji poradni specjalistycznych, centralnego punktu wydawania wyników badań laboratoryjnych w WSzW w Gorzowie Wlkp.;
 • 124 398,98 zł – zakup myjni-dezynfekatora na potrzeby Centralnej Sterylizatornii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze;
 • 350 000 zł – zakup aparatu ECMO dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze;
 • 830 000 zł na doposażenie laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze;
 • 500 000 zł – na RTG dla Szpitala w Krośnie Odrzańskim;
 • 973 987 zł – na utworzenie izolatek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze;
 • 1 500 000 zł – na utworzenie pretriażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze;
 • 15 000 000 zł – dokończenie Oddziału Hematologii w Gorzowie Wlkp.;
 • 920 000 zł – zakup 8 respiratorów (dla Szpitala w Zielonej Górze);
 • 350 000 zł – (rozszerzenie dotacji dla UZ) – z przeznaczeniem na gratyfikacje dla studentów kierunku lekarskiego wspomagających pracę lekarzy w Szpitalu Tymczasowym;
 • 258 050,78 zł – zakup 2 kardiomonitorów i 4 materacy przeciwodleżynowych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze;
 • 425 297,78 zł – zakup wiertarki laryngologicznej z kraniotomem oraz mikroskopu operacyjnego – na potrzeby Klinicznego Oddziału Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego;
 • 138 917,52 zł – zakup 6 dyfuzorów – po 3 szt. dla WSPR w Gorzowie i WSPR w Zielonej Górze;
 • 138 900 zł – zakup USG na potrzeby Klinicznego Oddziału Poł-Gin w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze;
 • 125 596,09 zł – sprzęt komputerowy dla Szpitala Tymczasowego;
 • 450 000 zł – pralnico-wirówka z barierą na potrzeby Szpitala Tymczasowego.

Pomoc społeczna  –  łącznie: 26,9 mln zł
Wsparcie dla instytucji kultury, oświaty i sportu
Wsparcie dla instytucji kultury – dotacja podmiotowa: 1,2 mln zł
47 tys. zł – działania w jednostkach oświatowych; zakup środków ochrony i środków do dezynfekcji;

26,6 tys. zł – zakup artykułów higienicznych i ochronnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie;

750 tys. zł – dotacja w związku ze stratami finansowymi dla WOSiR

Pomoc Społeczna:
508 tys. zł – budżet województwa – na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne; strażacy zakupili artykuły spożywcze i środki higieny osobistej, a także przekazali paczki potrzebującym seniorom;

2,7 mln zł w ramach programu POWER – rozszerzenie projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna; dot. wsparcia dla instytucji pomocowych z terenu województwa w zakresie zakupu środków do dezynfekcji oraz środków ochronnych (zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej);

20,2 mln zł – w ramach programu POWER – projekt pn. Społeczne remedium; przeznaczony dla kadry domów pomocy społecznej z terenu województwa lubuskiego, bezpośrednio pracującej z mieszkańcami (zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej);

60 tys. zł – budżet województwa – granty na zakup środków higienicznych, środków ochronnych (zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej);

36 tys. zł – budżet województwa – granty w obszarze działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami (zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej);

1,5 mln zł – ze środków zabezpieczonych na promocję w budżecie województwa – na wsparcie szpitali powiatowych w środki ochrony osobistej oraz sprzęt specjalistyczny;

30 mln zł – dotacja na zakończenie inwestycji w szpitalach w Zielonej Górze (wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka) oraz Gorzowie Wlkp. (przyśpieszenie zakończenia rozbudowy szpitala w Gorzowie o Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Hematologii oraz Banku Komórek Macierzystych.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego