kontrola drogowa policji 001Warto pamiętać o tym, że po zatrzymaniu prowadzący nie powinien wysiadać z auta, na prośbę policjanta musi trzymać ręce na kierownicy, a do tego ma obowiązek okazania koniecznych dokumentów. Przez cały czas trwania kontroli to funkcjonariusze wydają polecenia. A kierowca, który postanowi się do nich nie zastosować, ryzykuje surowym mandatem. Grzywna może wynieść nawet 500 zł, przy czym w stosunku do szczególnie niesfornego kierującego funkcjonariusze mogą zastosować nawet środku przymusu bezpośredniego.

Nowelizacja przepisów to dobry pretekst, by przypomnieć sobie zasady dotyczące kontroli drogowej. Po zatrzymaniu do kontroli policjant podaje kierowcy swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Wyjątkiem są prowadzone przez umundurowanych policjantów zorganizowane kontrole sprawdzające stan trzeźwości kierowców (np. trzeźwy poranek) – wówczas policjant podaje jedynie przyczynę zatrzymania. Warto wiedzieć, że:

  1. Na żądanie kierowcy umundurowany policjant ma obowiązek pokazać legitymację służbową.
  2. Nieumundurowany policjant musi ją przedstawić od razu – kierowca nie musi o to prosić.
  3. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kierowcy odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

Co musisz usłyszeć od policjanta, zanim rozpocznie kontrolę drogową? Lista jest konkretna

Kierowcy muszą też wiedzieć, że:

  • po zatrzymaniu przez policję nie należy wysiadać z samochodu,
  • podczas kontroli należy trzymać ręce na kierownicy, chyba że kontrolujący policjant poprosi o opuszczenie pojazdu,
  • na polecenie kontrolującego policjanta trzeba wyłączyć silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Są też sytuacje, w których policjant może zająć nasze miejsce jako kierowcy i prowadzić nasze auto. Może do tego dojść w dwóch przypadkach.

  1. Jeśli policjant chce sprawdzić stan techniczny pojazdu, w szczególności skuteczności działania hamulców albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu.
  2. Jeśli policjant musi sprowadzić pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli funkcjonariusz podejrzewa, że kierowca jest nietrzeźwy.

Policjanci w ostatnim czasie uzyskali szereg nowych uprawnień. Po włączeniu kogutów mogą np. zatrzymać się w miejscu niedozwolonym na czas prowadzenia kontroli prędkości, czy wydawać kontrolowanemu polecenia dotyczące jego zachowania.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka