centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej 001W dniu 19 marca br. delegacja Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej na czele z Komendantem płk Krzysztofem Leszczyńskim wzięła udział w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu, z którym Centrum Szkolenia WOT nawiązało współpracę.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Uniwersytet Warszawski. Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu jest współorganizatorem i tworzy Komitet Okręgowy Olimpiady, który obejmuje województwo kujawsko – pomorskie.

Głównym celem olimpiady jest szerzenie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, kształtowanie Polski bezpiecznej, szanującej swoje tradycje i przyjaznej wobec innych. Młodzież kształci się w tym zakresie przez innowacyjny program dodatkowy – zajęcia takie jak edukacja wojskowa, policyjna, pożarnicza oraz ratownictwo i atletyka terenowa.

centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej 003 – „Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie i obronności to ważne wydarzenie. Cieszymy się, że wielu młodych, ambitnych i zdolnych ludzi podejmuje wyzwanie zdobywania tej wiedzy” – podkreśla Komendant Centrum Szkolenia WOT, płk Krzysztof Leszczyński.

 – „Zajęcia praktyczne realizowane w Centrum Szkolenia WOT będą realizowane przez najlepszych wykładowców i instruktorów, aby młodzi ludzie mieli pozytywne wzorce osobowe do naśladowania. Najlepszą formą nauki jest działanie” – dodaje płk Krzysztof Leszczyński.

centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej 004Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej 002W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej organizowane są szkolenia doskonalące dla dowódców batalionów, dowódców kompanii, szkolenia bojowe (taktyczne) i specjalistyczne. Ponadto kurs taktyki lekkiej piechoty, kurs doskonalący instruktorów strzelców wyborowych, szkolenie z ochrony i przetrwania, a także kurs operatorów moździerza.


Tekst: kpt. dr Diana Warchocka
Oficer Prasowy
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej