Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. w Międzyrzeczu
Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o.

18 maja 2021 r. w obecności Starosty Międzyrzeckiego Agnieszki Olender oraz Prezesa Zarządu Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. Janusza Dreczki Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po dokonaniu inspekcji, wyraził zgodę na użytkowanie wyremontowanych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W koszcie inwestycji, która była wyceniana na 6.905.798,07 zł zawarto kwoty potrzebne na przebudowę i remont SOR oraz doposażenie oddziału. Powiat Międzyrzecki przeznaczył na ten cel z własnego budżetu 85% wyżej wymienionej kwoty. Pozostałą część środków stanowił wkład własny szpitala.

„Remont był konieczny ze względu na dotychczasowy stan Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jestem przekonana, że komfort pacjentów przebywających na oddziale jest w tej chwili większy niż kilka miesięcy temu” – mówi starosta międzyrzecki, Agnieszka Olender.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu/


Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu