mjr maria kowalska 001
Matką chrzestną sztandaru Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej została Pani mjr Maria Kowalska ps. „Myszka”…

W dniu 9 lipca br. Panią mjr Marię Kowalską ps. „Myszka” uczestniczkę Powstania Warszawskiego, z Samodzielnego Batalionu Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Mączyńskiego ponownie odwiedził Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej – płk Krzysztof Leszczyński.

Pani Maria Kowalska, pseudonim Myszka, miała 19 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. We wrześniu 1943 r. oficjalnie wstąpiła do konspiracji, by potem zaangażować się jako sanitariuszka w pomoc rannym powstańcom. Po kapitulacji stolicy wraz z 40 innymi kobietami trafiła do obozu koncentracyjnego Stutthof. mjr maria kowalska 002

„Nasze spotkania z Panią Marią odbywają się regularnie. Żołnierskim, a zarazem i moralnym obowiązkiem jest wspieranie kombatantów, a także kultywowanie tradycji. Działania niegdyś podejmowane przez Panią mjr Marię Kowalską ps. „Myszka”, są dla działalności CSWOT wzorem do naśladowania” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński.mjr maria kowalska 003

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w najbliższym czasie uhonorowane zostanie własnym sztandarem. Jego matką chrzestną została Pani mjr Maria Kowalska ps. „Myszka”, która już kilka miesięcy temu z radością przyjęła tą propozycję.

*   *   *

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.


ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka