konkurs po pierwsze rodzina 001
Konkurs „Po pierwsze Rodzina!”

W ramach tegorocznej edycji Konkursu „Po pierwsze Rodzina!” dofinansowanie na łączną kwotę 8,4 mln złotych otrzymają 33 organizacje pozarządowe. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organizatorem konkursu, doceniło projekty, które budują pozytywny wizerunek rodziny i tworzą dla niej przyjazne otoczenie.

Wnioski o dofinansowanie złożyło 331 organizacji z trzeciego sektora tj. stowarzyszeń lub fundacji, które realizują działania na rzecz promocji rodziny.

marlena maląg
Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

– „Zgodnie z Polskim Ładem planujemy rozwijanie programów dotacyjnych dla prorodzinnych organizacji pozarządowych. Wraz z nimi, w ramach szerokiej koalicji, będziemy między innymi promować rodzicielstwo jako jakże wspaniałą drogę do samorealizacji” – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Łączna pula dofinansowania wyniosła 8,4 mln złotych. Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca – 31 grudnia 2021.

– „Otrzymaliśmy wiele ciekawych projektów, których celem jest umacnianie więzi rodzinnych i tworzenie przyjaznego otoczenia dla rodziny. Organizacje przygotowały działania, które nie tylko wspierają kształtowanie pozytywnych wzorców rodziny, ale też uwzględniają aspiracje młodych ludzi związane z zakładaniem rodziny. To ważne, bo – jak wskazują badania nie tylko kwestie ekonomiczne mają wpływ na decyzję o posiadaniu dzieci” – mówi wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

konkurs po pierwsze rodzina 002
Wnioski o dofinansowanie złożyło 331 organizacji z trzeciego sektora tj. stowarzyszeń lub fundacji, które realizują działania na rzecz promocji rodziny …

Przyjęcie oferty do realizacji nie jest tożsame z ostateczną akceptacją kosztorysu i harmonogramu. Każdy z Oferentów, który został wytypowany do dofinansowania projektu, zostanie o tym powiadomiony drogą mailową przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. W przypadku, gdy Organizator konkursu zarekomenduje Oferentowi wprowadzenie zmian w kosztorysie i/bądź harmonogramie, Oferent będzie zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości do dokonania korekty i przesłania poprawionej oferty za pomocą formularza w systemie http://www.witkac.pl oraz poinformowania o tym Organizatora drogą mailową na adres: konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl.

Żadne inne korekty na tym etapie konkursu nie będą już możliwe.

Zapraszamy do oglądania spotkań LIVE na grupie Po pierwsze Rodzina – grupa dla NGO’s na Facebooku, podczas których przedstawiciele organizacji biorących udział w poprzednich edycjach konkursu opowiadają o szczegółach swoich projektów, dzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi realizacji działań na rzecz rodzin oraz ich promocji.