cyfrowy doktor 002Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze planuje uruchomienie systemu, który pozwoli na łączność ratowników z lekarzem koordynującym. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel blisko 1 mln zł.

Cyfrowy doktor – nowy system dla pogotowia

Wniosek Pogotowia w Zielonej Górze będzie jeszcze przedmiotem obrad Sejmiku Województwa.

Podobny system od kilku miesięcy funkcjonuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

„Cyfrowy doktor” – ma na celu stworzenie stanowiska lekarza koordynującego, który poprzez konsolę operatorską i łączność satelitarną miałby bezpośredni kontakt z zespołami ratownictwa medycznego. Obecnie na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze działa jeden zespół specjalistyczny z lekarzem i pięć zespołów podstawowych bez lekarza.

Wprowadzenie stanowiska lekarza koordynującego do systemu ZRM zminimalizuje problem, jakim jest brak obsady lekarskiej w karetkach systemu, a zatem stanowić będzie wsparcie w postaci konsultacji lekarskiej dla tych zespołów działających na terenie pogotowia i pozwoli na dokonanie przez lekarza koordynującego wstępnej selekcji pacjentów na tych, którzy potrzebują lub nie potrzebują pilnej wizyty na SOR.

cyfrowy doktor 001Wpłynie to na skrócenie czasu oczekiwania przyjęć pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy. Jednocześnie takie rozwiązanie niesie za sobą zarówno poprawę jakości świadczonych usług, jak i poprawę bezpieczeństwa pacjentów i ratowników pracujących w ZRM.

System będzie obejmował, m.in:

  • organizację stanowiska lekarza koordynującego do wsparcia wszystkich zespołów ratownictwa medycznego działających w obrębie stacji,
  • zakup serwera wraz z oprogramowaniem, konsolę operatorską oraz moduł łączności satelitarnej,
  • budowę odpowiedniego oprogramowania zapewniającego łączność między lekarzem koordynującym a ZRM,
  • budowę systemu łączności bezprzewodowej,
  • serwery łączności stacjonarnej i mobilnej,
  • doposażenie zespołów w niezbędne sprzęty audio-video pozwalające na bezpośredni kontakt z lekarzem koordynującym,
  • wytworzenie wszystkich niezbędnych elementów technicznych systemu.

Wnioskowana dotacja to 997,3 tys. zł.


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Tekst: Mirosława Dulat

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka