legitymacja emeryta i rencisty 003
Dane aplikacji mObywatel opierają się na Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL, więc nie ma możliwości, by dokumenty mobilne zostały wydane osobie, która nie ma ważnego dowodu osobistego, a zatem również takiej, która nie ma polskiego obywatelstwa …

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM informuje, że mLegitymacja emeryta-rencisty jest dostępna w aplikacji mobilnej mObywatel. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store i zainstalować ją na smartfonie.   Od 1 stycznia 2023 r. można korzystać z elektronicznej wersji tego dokumentu, dodając go do aplikacji mObywatel.

Jak mogę uzyskać dostęp do mLegitymacji?

Uruchom aplikację mObywatel i na jej pulpicie wybierz „Dodaj dokument”. Na wyświetlonej liście dokumentów wskaż „Legitymacja emeryta-rencisty”. Jeśli wcześniej nie pobrałeś w aplikacji mObywatel dowodu osobistego najpierw potwierdź w aplikacji swoją tożsamość i dodaj „Dowód osobisty”, a następnie dodaj „Legitymację emeryta-rencisty”.

Jak mogę okazać moją legitymację emeryta-rencisty?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu – pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

Podobnie możesz okazać dane z dowodu osobistego. Wybierz wtedy ikonę mObywatel.

Jak mogę przekazać dane do zweryfikowania?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. Wybierz „Przekaż”.
 5. Wyświetli się okno „Potwierdź cel przekazania”. Wybierz opcję „Obustronna wymiana danych” i zaakceptuj.
 6. Na ekranie Twojego smartfona pojawi się kod QR – okaż go drugiej osobie do zeskanowania.
 7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie celu pobrania danych.
 8. Aplikacja przekaże dane podlegające weryfikacji: imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości oraz numer legitymacji. Zobaczysz też status certyfikatu, który gwarantuje bezpieczeństwo i aktualność danych.
 9. Kiedy przekazujesz swoje dane drugiej osobie, jednocześnie potwierdzasz swoją tożsamość.

Jak mogę pobrać zaktualizowane dane do mojej mLegitymacji emeryta-rencisty?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. W dolnym menu wskaż „Aktualizuj”. Aplikacja poprosi o potwierdzenie. Jeśli chcesz kontynuować, wybierz „Aktualizuj”.

W mojej aplikacji nie ma możliwości dodania legitymacji emeryta-rencisty. / W mojej aplikacji na liście dostępnych dokumentów nie ma legitymacji emeryta-rencisty.Sprawdź, z jakiej wersji aplikacji korzystasz. Legitymacja emeryta-rencisty jest dostępna w aplikacji mObywatel w wydaniach o numerze x.x.x wzwyż dla systemu Android oraz o numerze x.x.x wzwyż dla systemu iOS.

Numer wersji znajdziesz w menu głównym aplikacji. Do menu przejdziesz, jeśli wybierzesz ikonę z trzema poziomymi liniami umieszczoną na pulpicie aplikacji – w prawym górnym rogu. Numer wersji będzie widoczny na dole wyświetlonego menu.

Moje dane w mobilnej wersji legitymacji emeryta-rencisty zawierają błędy. Gdzie mogę to zgłosić?

Skontaktuj się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Listę placówek znajdziesz na stronie internetowej ZUS.pl.

Możesz również:

– skontaktować się z pracownikiem Centrum Obsługi Telefonicznej: tel. +48 22 560 16 00 (poniedziałek–piątek w godz. 7:00–18:00),

– spotkać się z ekspertem z ZUS przez internet – skorzystaj z e-wizyty w ZUS.

Gdzie mogę okazać legitymację emeryta-rencisty, korzystając z aplikacji mObywatel?

Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu ma taką samą moc prawną jak plastikowa legitymacja. Można ją okazać w każdej sytuacji, w której można okazać tradycyjny dokument.

Ważne! Jeśli przepisy wymagają okazania dowodu osobistego wraz z tradycyjną legitymacją, to również należy okazać dowód osobisty wraz z legitymacją elektroniczną. Wraz z wejściem w życie Ustawy o aplikacji mObywatel, elektroniczną legitymację będzie można okazać z dokumentem mObywatel.

Na jakie zniżki mogę liczyć przy korzystaniu z legitymacji emeryta-rencisty w mObywatelu?

Korzystając z elektronicznej legitymacji emeryta-rencisty, masz te same prawa, przywileje i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu.

Lista przywilejów – oprócz zniżek np. na bilety komunikacji lokalnej czy dalekobieżnej – jest szeroka i zazwyczaj inna w przypadku różnych samorządów. Zniżek na usługi udzielają także przedsiębiorcy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz instytucje oferujące zabiegi zdrowotne.

Ile kosztuje wydanie legitymacji emeryta-rencisty w ramach aplikacji mObywatel?

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Bezpłatnie aktywujesz również dokumenty – legitymację emeryta-rencisty i inne, które są w niej dostępne. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu podczas pobierania danych – według taryfy Twojego operatora.

Czy elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty podlega wymianie, tak jak legitymacja plastikowa?

Tak. Legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel podlega wymianie – podobnie jak legitymacja tradycyjna. Dzieje się tak w przypadku zmiany:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • numeru PESEL,
 • rodzaju świadczenia,
 • numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty.

Wymiana następuje również po upływie terminu ważności legitymacji.

Jeśli potrzebujesz wymienić elektroniczną legitymację emeryta-rencisty, złóż wniosek do ZUS. Może to także zrobić w Twoim imieniu Twój pełnomocnik albo przedstawiciel ustawowy.legitymacja emeryta i rencisty 001

Czy muszę zgłosić zgubienie lub kradzież telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja mObywatel?

Zalecamy, by zastrzec dokumenty przechowywane w aplikacji mObywatel w przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty telefonu z innych przyczyn. Możesz to zrobić telefonicznie pod numerem +48 422 53 54 74.

Chcę sprzedać lub przekazać telefon innej osobie. Czy w takim przypadku muszę zastrzegać swoje dokumenty?

Przed sprzedażą lub oddaniem telefonu zalecamy, by odinstalować aplikację mObywatel. Zachęcamy również, by wyczyścić pamięć urządzenia. Gdy wykonasz te czynności, nie ma potrzeby zastrzegania dokumentów.

Na jakim smartfonie mogę aktywować aplikację mObywatel i Legitymację emeryta-rencisty?

Aplikacja mObywatel dostępna jest na telefony z systemem:

 • Android 7.0 wzwyż,
 • iOS 13.0 wzwyż.

Aby pobrać aplikację, wymagany jest dostęp do sklepu:

 • App Store,
 • Google Play.
 • mObywatel do prawidłowego działania wymaga:
 • przynajmniej 100 MB wolnej pamięci,
 • systemu operacyjnego pozbawionego modyfikacji (np. jailbreaking, rooting, zmodyfikowany bootloader, wgrany custom rom),
 • dostępu do internetu – w czasie instalacji, aktualizacji oraz aktywacji aplikacji i dokumentów.

Jestem obcokrajowcem, mam paszport/kartę pobytu. Czy mogę pobrać mLegitymację?

Nie. Dane aplikacji mObywatel opierają się na Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL, więc nie ma możliwości, by dokumenty mobilne zostały wydane osobie, która nie ma ważnego dowodu osobistego, a zatem również takiej, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Z usługi mObywatel nie mogą korzystać osoby, które posługują się wyłącznie innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, takim jak paszport lub karta pobytu.

Jeśli chcę pobrać mLegitymację z aplikacji mObywatel, czy muszę zgłosić to w ZUS?

Nie, nie musisz przychodzić do ZUS, aby pobrać mLegitymację.

Czy muszę składać wniosek o wydanie mLegitymacji?

Nie, nie musisz składać wniosku o wydanie mLegitymacji.

Kto otrzyma mLegitymację?

mLegitymacja zostanie wydana wszystkim osobom, które będą mieć ważną legitymację emeryta-rencisty wydaną przed styczniem 2023 r. w związku z uprawnieniem do:

 • emerytury,
 • renty,
 • renty socjalnej,
 • emerytury pomostowej,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • będą mieć ustalone prawo do wyżej wymienionych świadczeń decyzją ZUS wydaną od stycznia 2023 roku.

Czy osoby niepełnoletnie, które mają rentę rodzinną, też dostaną mLegitymację?

mLegitymację mogą pobrać osoby małoletnie, które:

 • ukończyły 13 rok życia,
 • mają profil zaufany,
 • mają dowód osobisty – niezależnie od tego, czy mają legitymację szkolną, czy nie.

Czy od stycznia 2023 r. mogę otrzymać także plastikową legitymację emeryta-rencisty?

Od stycznia 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty w formie plastikowej karty będzie wydawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Taki wniosek będzie można złożyć w ZUS w każdym czasie – zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty zgłoszonym w 2023 r., jak i już po przyznaniu świadczenia.

Oznacza to, że osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, od stycznia 2023 r. zostanie z urzędu wydana mLegitymacja, natomiast legitymację plastikową otrzymają one tylko wtedy, gdy złożą w ZUS wniosek o jej wydanie.

Czy otrzymam nową legitymację plastikową, jeśli zgubię tę, którą mam obecnie?

Gdy utracisz lub zgubisz legitymację plastikową, nową możesz otrzymać po złożeniu wniosku do ZUS. Może to też zrobić w Twoim imieniu Twój przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Jeśli odzyskasz utraconą legitymację, zwróć ją do ZUS.

Czy jeśli ustanie moje prawo do renty, muszę zwrócić plastikową legitymację?

Tak, w takiej sytuacji musisz zwrócić legitymację do ZUS.

W przypadku śmierci emeryta lub rencisty plastikową legitymację będzie musiał zwrócić członek rodziny zmarłego lub osoba, która będzie ją posiadać.

Co się dzieje z mLegitymacją po śmierci emeryta-rencisty?

mLegitymacja unieważni się automatycznie w aplikacji mObywatel.

Czy jeśli pobiorę mLegitymację, to legitymacja plastikowa, którą mam, nadal będzie ważna?

Legitymacja plastikowa wydana przed styczniem 2023 r. zachowuje ważność przez okres, na jaki została wydana. Oznacza to, że świadczeniobiorcy, którzy już ją posiadają, będą mogli się posługiwać zarówno mLegitymacją, jak i legitymacją plastikową.

Jak aktywować Legitymację emeryta-rencisty?

Pytania związane z aplikacją mObywatel

Skąd mogę pobrać aplikację mObywatel na mój smartfon?

Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Czy aplikacja mObywatel jest bezpłatna?

Tak. Aplikacja jest bezpłatna i może z niej skorzystać każdy, kto ma:

 • ważny dowód osobisty,
 • profil zaufany lub inny akceptowany środek identyfikacji,
 • smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0 (lub nowszej) lub z systemem iOS 13 (lub nowszej)
 • smartfon wyposażony w Bluetooth i aparat fotograficzny,
 • dostępne połączenie z internetem.

Czy aplikacja mObywatel jest obowiązkowa?

Aplikacja mObywatel jest dobrowolna. Korzystasz z niej tylko wtedy, jeśli chcesz. Nie ma obowiązku instalowania aplikacji.

Czy muszę mieć dokument mObywatel w aplikacji?

Tak. mObywatel jest cyfrowym odzwierciedleniem Twojego dowodu osobistego. Do niego zostanie przypisany certyfikat, który jest niezbędny przy dodawaniu kolejnych dokumentów.

Jak utworzyć bezpieczne hasło w aplikacji?

Istnieje kilka przyjaznych sposobów, jak utworzyć łatwe do zapamiętania, ale silne i bezpieczne hasło. Zapoznaj się z poradnikiem na temat haseł.

Jak dodać dokument mObywatel w aplikacji?

Gdy zainstalujesz aplikację mObywatel i przejdziesz pierwsze kroki, wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument”. Z listy usług wybierz „mObywatel”, a następnie potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Profil zaufany założysz szybko i sprawnie, nawet bez wychodzenia z domu – sprawdź.

Skąd biorą się moje dane w aplikacji mObywatel?

Dokument mObywatel korzysta z aktualnych danych znajdujących się w rejestrach państwowych, takich jak:

 • imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL – czyli danych z rejestru PESEL,
 • zdjęcie, termin ważności, numer dowodu i informacja, kto wydał dokument – czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Te właśnie dane możemy w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.

Dokumenty mPojazd i mPrawo Jazdy korzystają z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – a dokładniej z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. eRecepta i Unijny Certyfikat COVID korzystają z danych Internetowego Konta Pacjenta. Legitymacja emeryta i rencisty korzysta z danych Rejestru ZUS.

Czy moje dane są bezpieczne?

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministra Cyfryzacji lub Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Certyfikat potwierdza autentyczność danych. Otrzymujesz go przy aktywacji aplikacji – jest przypisany do Ciebie i Twojego telefonu. Dostęp do danych jest dodatkowo zabezpieczony hasłem, które ustawiasz podczas aktywowania aplikacji.

Nie pamiętam hasła. Jak mogę nadać nowe?

Nowe hasło możesz nadać, gdy wybierzesz „Nie pamiętam hasła”. Odnośnik znajdziesz na ekranie logowania do aplikacji mObywatel. Uwaga! Nadanie nowego hasła wymaga ponownego aktywowania aplikacji. Musisz ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej i jeszcze raz dodać swoje dokumenty.legitymacja emeryta i rencisty 002


Źródło informacji: MRiPS

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka