Lubuska Odnowa Wsi 002Cieszący się ogromną popularnością konkurs rusza z czwartą edycją. Inicjatywa Lubuska Odnowa Wsi jest skierowana do organizacji pozarządowych. Konkurs potrwa od 15 lutego do 15 marca.

O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 10 tys. zł, mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy też OSP. W tym roku, tak jak w poprzednim, złożenie oferty przebiega dwuetapowo – najpierw przez system Generator eNGO, następnie ofertę trzeba wydrukować, podpisać i wysłać do urzędu.
Wnioski z dopiskiem Lubuska Odnowa Wsi należy składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich al. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Lubuska Odnowa Wsi jest działaniem Samorządu Województwa Lubuskiego, którego celem jest:

  • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej;
  • Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej;
  • Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
  • Rozwój turystyki i rekreacji;
  • Zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego;
  • Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • Wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody.

Lubuska Odnowa Wsi 001