zapotrzebowanie na pracowników 001Bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych jest obecnie zauważalne w całym kraju. Nie inaczej sytuacja kształtuje się w naszym regionie. W województwie lubuskim najbardziej poszukiwani są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych – ofert pracy na te stanowiska jest obecnie o 67 proc. więcej niż rok temu! Duży deficyt dotyczy też pracowników produkcyjnych, fachowców remontowo-budowlanych, ale również kasjerów i pracowników sklepów. Zainteresowani podjęciem nowej pracy mieszkańcy naszego regionu mogą wybierać z ponad 4 tys. ofert kierowanych do pracowników fizycznych.

 Most wanted w województwie lubuskim

W województwie lubuskim najbardziej poszukiwanymi obecnie fachowcami są pracownicy z sektora transport i spedycja, szczególnie kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. W serwisie OLX Praca w lipcu tego roku liczba aktywnych ofert dotyczących tej branży stanowiła aż 25 proc. ogłoszeń kierowanych do pracowników fizycznych. W lubuskim brakuje także pracowników produkcyjnych (ponad 1 tys. ofert). Na trzecim miejscu wśród deficytowych zawodów są natomiast fachowcy remontowo-budowlani (to ponad 16 proc. ofert kierowanych do pracowników fizycznych). Tuż poza podium z wynikiem 16 proc. znaleźli się także kasjerzy i pracownicy sklepów.

Rekordowe zapotrzebowanie na pracowników z sektora transport i spedycja, dało w tym roku wynik o ponad 67 proc. większy w porównaniu z liczbą ofert dostępną w 2020 roku. W analizowanych przez OLX Praca miesiącach rekordowy okazał się kwiecień – odnotowano wówczas ponad 118-procentowy wzrost ofert dla pracowników z kategorii transport i spedycja w porównaniu rok do roku. O 47,6 proc. zwiększyła się też liczba ogłoszeń adresowanych do pracowników produkcyjnych, blisko 40-procentowy wzrost dotyczy natomiast w naszym regionie ofert dla fachowców remontowo-budowlanych, a 21,5-procentowy dla kasjerów i pracowników sklepów (źródło: dane własne OLX Praca, okres badania: lipiec 2020 – lipiec 2021).

Benefity – nie tylko dla pracowników biurowych

Wzrost ofert pracy w kluczowych dla rynku sektorach, takich jak: transport i spedycja, produkcja, prace remontowo-budowlane i handel, jest w naszym regionie znaczący. Na mieszkańców województwa czeka duża liczba ofert. Czy zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych idzie jednak w parze z atrakcyjnymi warunkami pracy? Okazuje się, że tak. Jak podaje OLX Praca, pracodawcy chcąc zachęcić Polaków do podjęcia pracy fizycznej, sięgają po coraz atrakcyjniejsze (również finansowe) argumenty.

Analiza ofert kierowanych do pracowników fizycznych i produkcyjnych pokazuje, że coraz częściej na benefity mogą liczyć nie tylko pracownicy biurowi, ale także kurierzy, magazynierzy, kasjerzy czy pracownicy produkcyjni. Szkolenia zapewniane są m.in. osobom z sektora handlowego, pracującym w sprzedaży i obsłudze klienta. Z kolei prywatną opieką medyczną i pakietami sportowymi pracodawcy próbują zachęcić do aplikowania pracowników magazynowych, a premie miesięczne przewidziane są m.in. dla kasjerów i pracowników sklepów (źródło: dane własne OLX Praca).

zapotrzebowanie na pracowników 002Deficyt kierowców w całym województwie

Choć pracodawcy oferują coraz więcej, deficyt pracowników fizycznych wciąż dotyczy znacznej części województwa lubuskiego. Jak wskazują dane zebrane przez Barometr Zawodów, największe zapotrzebowanie dotyczy obecnie w naszym regionie kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Osoby chętne do podjęcia pracy w tych zawodach poszukiwane są w całym województwie! Szczególnie duże zapotrzebowanie na pracowników tego sektora zauważalne jest w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, słubickim, żarskim, żagańskim i nowosolskim. Na zainteresowanych czeka duży wybór ofert, konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich uprawnień i często gotowość do pracy z dala od miejsca zamieszkania (transport międzynarodowy).

Pracownicy produkcyjni pożądani są z kolei głównie na północy regionu. Zatrudnienie w tym fachu znajdą bez trudu mieszkańcy powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego, ale również słubickiego, nowosolskiego, wschowskiego i sulęcińskiego. W ostatnim z wymienionych obszarów deficyt jest największy, co oznacza, że na zainteresowanych podjęciem pracy czeka sporo wolnych wakatów.

W powiatach: słubickim, sulęcińskim i żarskim odnotowano natomiast duże zapotrzebowanie na kasjerów i pracowników sklepów. Deficyt w tym obszarze dotyczy też powiatu strzelecko-drezdeneckiego, w którym – wg danych podanych przez Barometr Zawodów – braki kadrowe spowodowane są m.in. koniecznością pracy zmianowej, dużą rotacją ofert oraz faktem, iż kobiety rezygnują z pracy ze względu na posiadanie małych dzieci.

Bardzo duży deficyt cieśli, stolarzy, dekarzy oraz blacharzy zauważalny jest w powiecie nowosolskim, w słubickim z kolei najbardziej brakuje robotników budowlanych. Kolejną grupą fachowców potrzebną w znacznej części naszego województwa, są też pracownicy robót wykończeniowych. Stabilna sytuacja, a zatem równowaga pomiędzy liczbą wolnych wakatów a liczbą zdolnych i chętnych do pracy osób, zauważalna jest jedynie w powiatach krośnieńskim, świebodzińskim i międzyrzeckim.zapotrzebowanie na pracowników 003

Dobry czas na znalezienie pracy

Rok 2021 stał się dobrym czasem na poszukiwanie nowej pracy w deficytowych obecnie zawodach: kierowcy, pracownika produkcyjnego, magazyniera, kasjera czy kuriera. Dane zebrane przez OLX Praca oraz Barometr Zawodów pokazują, że zapotrzebowanie na pracowników fizycznych coraz częściej oznacza ich docenienie. Pracodawcy, chcąc wypełnić luki kadrowe, oferują atrakcyjniejsze niż dotychczas warunki pracy, zapewniając najbardziej pożądanym pracownikom m.in. atrakcyjne benefity.


Źródła danych: OLX Praca, Aktywne oferty – podział na miesiące, lata, kategorie oraz województwa, lipiec 2020 – lipiec 2021; Barometr zawodów; dane własne OLX Praca.

ŹRÓDŁOZiemia Międzyrzecka