Do końca tygodnia można składać wnioski w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Blisko milion złotych przeznaczonych zostanie na aktywizację młodzieży i realizację ich pomysłów.

Elżbieta Anna Polak
Elżbieta Anna Polak

„Budżety obywatelskie to jeden z priorytetów samorządu województwa. Od lat realizujemy konkursy na inicjatywy młodzieżowe i senioralne, wspierając wiele wartościowych projektów. Pomimo pandemii oraz trudnej sytuacji także w tym roku konsekwentnie kontynuujemy ideę budżetów obywatelskich” – tłumaczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tegoroczna edycja LOIM nawiązuje aż do pięciu sfer aktywizacji uczestników zadań: promowania idei świadomości obywatelskiej, zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, ochrony środowiska, praworządności w państwie demokratycznym, przestrzegania praw człowieka oraz promowania wolontariatu.

Powyższa tematyka związana jest z aktualnie panującą sytuacją. Ważne, by projekty angażowały młodzież, bo do nich skierowany jest ten konkurs. Po środki mogą sięgnąć stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W porównaniu do poprzednich edycji czeka też większe dofinansowanie. Tym razem na pojedynczy projekt można uzyskać dofinansowanie do 15 tys. zł.lubuskie obywatelskie inicjatywy młodzieżowe 001

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. 19 marca 2021 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji znajdziesz – TUTAJ


Na podstawie informacji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego