14 czerwca 2018 roku w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu wystawiona został spektakl, pod tytułem „5 MINUT”, opowiadający o tym, że życie składa się z następnych pięciu minut.

W ulotce informacyjnej dotyczącej spektaklu możemy przeczytać: „To kim jesteśmy określa nie jutro, ani to co za tydzień lub w przyszłym roku, lecz najbliższe  5 minut.”

WIDEO

Sztuka „5 minut” w reżyserii Izabeli Spławskiej i Zespołu wystawiana została przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oraz osoby niepełnosprawne z Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie. Scenariusz został opracowany na  podstawie improwizowanych etiud teatralnych. To teatralna ilustracja fragmentu opowiadania Sławomira Mrożka oraz wiersza osadzonego w areszcie Ireneusza Paprockiego, pt. „Zima”.

Widowisko umiejscowione na więziennym korytarzu wzbogacone raczej skromną dekoracją generalnie bazuje na grze aktorskiej. Tu należy pamiętać, że mamy do czynienia z amatorami, a mimo wszystko ich gra wzbudza wiele emocji i zmusza do refleksji. Dociekliwi mogą się wręcz doszukać analogii w kwestii wspomnianych „5 Minut”, bo zarówno niepełnosprawni jak i osadzeni w pewnym sensie zostali życiowo skrępowani, ci pierwsi bezsilnością w swojej niepełnosprawności, a ci drudzy, dosłownie brakiem wolności. Warto jednak pamiętać, że nie można między tymi pięcioma minutami stawiać równości, bo w przypadku tych drugich istniała możliwość wyboru drogi życiowej w przeciwieństwie do niepełnosprawnych, którzy niestety nie mieli wpływu na swój los i swoje „5 Minut”.

Fotorelacja 

zdjęcia: Kazimierz Czułup


Sztuka powstała w takcie realizacji programu readaptacyjnego „Życie jest teatrem”. Sam program jest jednym z wielu realizowanych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu programów z zakresu readaptacji społecznej mających na celu między innymi kształtowanie w skazanych społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Była to już druga odsłona spektaklu, bo pierwszy raz został on wystawiony 11 czerwca o godzinie 11:00 także w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu..

Przybyłych do Aresztu Śledczego gości powitała porucznik Agnieszka Włodarczyk, koordynator projektu.

Obsada:
Osadzeni z Aresztu Śledczego: Tomek, Krzysztof, Ireneusz, Arek, Marek, Dawid

Domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy: Rafał, Anna, Kinga, Leszek, Patryk, Magda, Radek, Patryk, Anna, Małgorzata, Dorota

Koordynator projektu: por. Agnieszka Włodarczyk

Opiekun grupy ze Środowiskowego Domu Samopomocy: Dorota Zaręba-Adamska.