Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow 002Tworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w założeniu ma być narzędziem, które powinno wesprzeć ogólnopolskie działania w wymianie kopciuchów. System informacji o źródłach ogrzewania w Polsce pomoże zidentyfikować źródła niskiej emisji w Polsce. Prace nad CEEB już trwają, o czym poinformowała przedstawicielka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

  STOP Smog
Zmiany w 2021 r. mają związek z przepisami, które zostały opublikowane miesiąc wcześniej i dotyczą programu STOP Smog. 1 grudnia 2020 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. W tym roku rozpocznie się zbieranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1 MW. CEEB będzie także uwzględniała informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów np. w naszych domach. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków.

Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformowała, że w I kwartale pojawi się komunikat ministra właściwego ds. budownictwa. Od ogłoszenia komunikatu w terminie do 3 miesięcy pojawi się możliwość przesłania deklaracji, przy czym obywatele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie formularza. Sam projekt ma być rozwijany etapami do 2023 r.

  Obligatoryjność deklaracji
Docelowo system będzie miał charakter elektronicznego rejestru, który będzie obsługiwany także w wersji mobilnej i webowej. Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w kwocie 30 mln zł. Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości. Od zainicjowania systemu odbierającego deklaracje, będziemy mieć 12 miesięcy na przesłanie formularza z niezbędnymi informacjami. W przypadku nowych budynków właściciele mają 14 dni na złożenie deklaracji. Najpierw jednak musi pojawić się komunikat właściwego ministra ds. budownictwa, który oficjalnie zainicjuje uruchomienie deklaracji.
W pierwszym etapie będziemy musieli poinformować o źródle spalania w naszych domach. Cabańska poinformowała, że prowadzone jest już przetarg w tej sprawie. Zakładając, że nie będzie opóźnień, do marca 2021 r. rozpocznie się budowa oprogramowania do gromadzenia informacji od właścicieli nieruchomości. Celem GUNB jest także ograniczenie korespondencji prowadzonej drogą pocztową i oszczędność czasu właścicieli domów jak i urzędników.

  Zapobieganie defraudacji środków publicznych
Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy o wspieraniu termomodernizacji, pomoc finansowa w zakresie termomodernizacji udzielana jest przez różne podmioty w całej Polsce. Dotacje realizowane są też w ramach różnych programów pomocowych, np. Czyste Powietrze, Program Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, itp. Na dzień dzisiejszy środki publiczne są redystrybuowane w ramach programów pomocowych m.in. przez: NFOŚiGW, 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Bank Gospodarstwa Krajowego.
W uzasadnieniu podkreślono, że każda z tych instytucji przeznacza środki publiczne na podobne cele. Brak wymiany jakichkolwiek informacji między tymi podmiotami sprawia, że istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach różnych programów pomocowych. Może to doprowadzić do wielokrotnego dofinansowania tych samych przedsięwzięć, a w konsekwencji może powodować defraudację środków publicznych.