Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęła się akcja bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej, której celem jest wykrywanie i zapobieganie pożarom lasów.

Jednym z najistotniejszych elementów systemu zabezpieczenia lasu są stałe punkty obserwacyjne. W tym sezonie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie będzie pracowało 56 obiektów o wysokości 32 – 60 m wysokości, tj. 40 wyposażonych w kamery i 16 dostrzegalni tradycyjnych z obserwatorem.
„To z nich prowadzi się wczesną detekcję lasów przed pożarami. Wieże TV i dostrzegalnie pożarowe pokrywają obszar naszej dyrekcji i zwykle oddalone są od siebie o kilkanaście kilometrów. Położone są one w miejscach zapewniających najlepsze pole widzenia” – informuje Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

W każdym z 35 nadleśnictw uruchomione zostały Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne, które uzupełniają system przeciwpożarowy lasów. Praca obserwatorów i dyspozytorów to niezwykle odpowiedzialna praca. To od ich pracy zależy bezpieczeństwo naszych lasów.
W każdym z nadleśnictw codziennie w gotowości będzie utrzymywanych 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, 5 samolotów gaśniczych oraz jeden patrolowy. Dodatkowo w czujności pozostanie blisko 200 leśników. W akcji leśników uczestniczą też strażacy z Państwowych Straży Pożarnych i OSP.

Leśnicy apelują o ostrożność podczas pobytu w lesie.

W razie pożaru należy zawiadomić straż pożarną pod nr telefonu 998 lub 112.

#stoppożaromtraw


Na podstawie informacji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie