Z żołnierzami braniewskiej brygady, tuż przed ich wyruszeniem na place ćwiczeń poligonowych spotkał się gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca 11LDKPanc

Niedziela, 18 sierpnia br. to kolejny dzień taktycznych zmagań, jakim czoła muszą stawić uczestnicy ćwiczenia Combined Resolved XII z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc).

Przed żołnierzami dowództwa Czarnej Dywizji wiele wyzwań, nie tylko militarnych, ale również związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludności lokalnej w ogarniętym konfliktem zbrojnym kraju. Wciąż zmieniająca się sytuacja ma istotny wpływ i wielkie znaczenie podczas procesu podejmowania decyzji.

Ogromną wagę przykłada się do działań niekinetycznych, których najistotniejszym przejawem jest współpraca cywilno-wojskowa i zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Podczas ćwiczenia żołnierze biorą udział w spotkaniach z lokalnymi władzami, czy przedstawicielami organizacji pomocowych i humanitarnych, których głównym celem jest stworzenie społecznego zrozumienia dla realizowanych działań zbrojnych.

Ponadto wielkie znaczenie ma stworzone środowisko informacyjne. Na potrzeby ćwiczenie zorganizowano nie tylko tradycyjne media, takie jak telewizja, ale również wykorzystano możliwości internetu, w tym media społecznościowe.

Poza żołnierzami Czarnej Dywizji w ćwiczeniu Combined Resolved XII uczestniczą również żołnierze batalionu zmechanizowanego z 9. Brygady Kawalerii Pancernej.  Z żołnierzami braniewskiej brygady, tuż przed ich wyruszeniem na place ćwiczeń poligonowych spotkał się gen. dyw. Stanisław Czosnek, dowódca 11LDKPanc, który życzył żołnierzom by „walczyli mądrze nie ciężko”.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: mjr Artur Pinkowski/


Tekst: mjr Artur Pinkowski