2021 04 09 kontrola itd 005Cysternę bez dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego zatrzymali do kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wielkopolskiego. Kierowca przewoził w niej prawie 25 ton ładunku.

W piątek (9 kwietnia) na lubuskim odcinku autostrady A2 inspektorzy z Gorzowa Wlkp. zatrzymali do kontroli polską ciężarówkę, którą przewożono prawie 25 ton granulatu z Belgii do Polski. Na naczepie ciężarowej, zamontowany był zbiornik do przewozu materiałów sypkich.

Ciągnięty zbiornik nie posiadał wymaganej decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Kierowca okazał podczas kontroli ostatnią taką decyzję, która zezwalała na jego eksploatację do 30 listopada ubiegłego roku.

Wedle zapisów ustawy o dozorze technicznym osoba, która dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. O zaistniałych okolicznościach zawiadomiono Policję, której przekazano sprawę celem przeprowadzenia dalszych czynności.

FOTORELACJA

Na podstawie informacji prasowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego