Taki tytuł miła zakończony kolejny konkurs plastyczny ogłoszony przez koło międzyrzeckie Wspieramy Młode Talenty, pod patronatem Agnieszki Olender – starosty Powiatu Międzyrzeckiego, przy współudziale Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu i patronacie medialnym „Przekroju Lokalnego”.

Na konkurs swoje prace zgłosiło 21 uczniów (LO Międzyrzecz – 12 prac, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu – 2 prace, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku – 7 prac).

Jury w składzie: Dorota Ruta (przewodnicząca), Małgorzata Bukowska i Lech Malinowski, 22 stycznia dokonali oceny prac konkursowych.

15 lutego w gościnnych progach Biblioteki Publicznej zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione prace. Równocześnie przybyłym uczestnikom konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia. Zanim do tego doszło wszystkich przybyłych serdecznie przywitała Zofia Plewa – przewodnicząca międzyrzeckiego koła Wspieramy Młode Talenty i wicestarosta Powiatu Międzyrzeckiego. Na Sali oprócz uczestników (wraz z nauczycielami) byli członkowie koła oraz dyrektor MOK – Ewelina Izydorczyk-Lewy i kierownik BP – Krystyna Pawłowska.

Przewodnicząca jury omówiła prezentowane prace, które były starannie przygotowane. Pokazanie detalu w architekturze wymaga większego wysiłku niż namalowanie widoczku, w który można prawem autora włożyć to, co jest dlań istotne lub wcale go nie ma, np. drzew  na horyzoncie czy barwnych kwiatów.

FOTORELACJA

kliknij na zdjęciu aby powiększyć /zdjęcia: Lech Malinowski, Michał Kubik/


Jury przyznało 4 równorzędne nagrody, które otrzymali: Martyna Fila, Aleksandra Olejniczak, Weronika Utrata i  Maja Skowron. Były wręczone 4 równorzędne wyróżnienia dla: Martyny Barcik, Dagmary Adamcewicz, Joanny Malinowskiej i  Agaty Walunin.

Nagrody za udział w konkursie otrzymali pozostali uczestnicy: Nikola Fabiszewska, Kacper Domaszewicz, Aneta Czepanis, Gabriela Osek, Julia Czop, Kornelia Stankiewicz, Karolina Spieralska, Klaudia Sulczyńska, Julia Kłos, Daria Jakszuk, Patrycja Rutmajer, Hanna Markiewicz i Marika Konwińska.

Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe oraz w skromniejszej postaci (dwa albumy) dla autorów wybranych przez redakcję prac.

Za rok, o ile nic się nie zmieni, ocenione zostaną prace przedstawiające mosty w naszym powiecie.


Lech Malinowski, zdjęcia autor i Michał Kubik