Wojewoda lubuski Władysław Dajczak i Agnieszka Olender, starosta międzyrzecki

W dniu 26 września wojewoda lubuski Władysław Dajczak wręczył starostom lubuskich powiatów symboliczne czeki na dofinansowanie zadań własnych powiatów, jakimi jest prowadzenie domów pomocy społecznej.

Wojewoda pozyskał dodatkowe środki z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 3 751 727 zł. Z tego 2 125 368 zł zostaną przekazane na dofinansowanie inwestycji, remontów i zakupów wyposażenia w domach pomocy społecznej. Pozostałe środki w wysokości 1 626 359 zł zostaną wykorzystane na podwyższenie dotacji na uprawnionego mieszkańca DPS.

W imieniu Powiatu Międzyrzeckiego promesę na kwotę 1 228 549 zł odebrał starosta międzyrzecki Agnieszka Olender.

 • Wysokość kwot przekazanych z rezerwy celowej do powiatów uzależniona jest od:
 • liczby domów w powiecie,
 • liczby mieszkańców, na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa,
 • potrzeb zgłoszonych przez powiaty na inwestycje, remonty, zakup wyposażenia,
 • wielkości środków własnych powiatu zaangażowanych w to zadanie własne (dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji, remontów, wyposażenia to max 80% kosztu całkowitego).

Warto podkreślić, że Powiat Międzyrzecki jako jeden z nielicznych w kraju posiada aż 6 Domów Pomocy Społecznej, w których istnieje bardzo wiele potrzeb inwestycyjnych i remontowych. Dzięki dofinansowaniu będzie możliwa realizacja przynajmniej części z nich.

Powiat międzyrzecki uzyskał największe wsparcie spośród wszystkich powiatów z terenu województwa lubuskiego.

Środki rezerwy celowej dla poszczególnych powiatów zostały rozdysponowane w następujący sposób:

 • Miasto Gorzów Wielkopolski – 555 717 zł
 • Powiat Gorzowski – 312 762 zł
 • Miasto Zielona Góra – 72 482 zł
 • Powiat Zielonogórski – 76 569 zł
 • Powiat Krośnieński – 143 519 zł
 • Powiat Międzyrzecki – 1 228 549 zł
 • Powiat Nowosolski – 122 552 zł
 • Powiat Strzelecko-Drezdenecki – 56 909 zł
 • Powiat Sulęciński – 495 579 zł
 • Powiat Świebodziński – 253 956 zł
 • Powiat Wschowski – 49 512 zł
 • Powiat Żarski – 383 621 zł

Na podstawie informacji prasowej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu