Drewniana wieża widokowa o wysokości 15,5 m wzbogaciła bazę rekreacyjno-wypoczynkową Nadleśnictwa Dębno (RDLP Szczecin). Posiada dwa tarasy widokowe – pierwszy usytuowany jest na wysokości 7,60 m, w środkowej części wieży, drugi taras widokowy usytuowany jest na wysokości 11,10 m. Cała konstrukcja wykonana została z drewna oraz zadaszona.

„Do wieży wytyczono podejście – ogrodzoną i utwardzoną kruszywem ścieżkę. Obok podejścia do wieży znajduje się miejsce postoju pojazdów, wyposażone w infrastrukturę turystyczną – m.in. drewnianą wiatę i ławki, na których turyści mogą odpocząć. Wieża jest ogólnie dostępna zarówno dla turystów indywidualnych, jak też wycieczek” – mówi Marlena Kowańdy-Cholewińska z Nadleśnictwo Dębno.

Obiekt został posadowiony na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Porzecze”, przy drodze wojewódzkiej nr 127.  Z wieży można podziwiać rozległą panoramę doliny Odry z łąkami i pastwiskami, a także wiosenne i jesienne wędrówki ptaków.

Drewniana wieża widokowa powstałą w ramach projektu „Zrównoważona turystyka na obszarach natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.


Na podstawie informacji prasowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie