Dyrektor i Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu zaprasza na koncert Tria Bandurzystek „ZGARDA” z Ukrainy.

Zespół Trio Bandurystów „ZGARD” tworzą trzy panie: Maria Spintal (lider zespołu), Tatiana Pazyuk, Ludmiła Balagun.

W latach 20. narodziła się na Ukrainie nowa tradycja.  Dawna tradycja gry na bandurze opierała się na ślepych muzykach.  Wtedy bardzo popularne stało się tworzenie zespołów bandurzystów.  Śpiewano chóralnie, było w nich jednak zainteresowanie starym sposobem śpiewania i grania.

W repertuarze zgardowskiego tria znajdują się różne ukraińskie pieśni ludowe, jak i utwory ukraińskich kompozytorów współczesnych i dwudziestowiecznych, przeważnie nie odbiegające jednak stylem od pieśni ludowych. Wykonuje także kompozycje instrumentalne.
Członkinie zespołu inspirująco poszukują nowych interesujących dzieł, które poszerzą repertuar zespołu.

Zespół zagra i zaśpiewa 25 października 2019 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej – początek koncertu 16:00. Wstęp wolny.

Bandura – instrument ślepców  
Bandura jest ukraińskim instrumentem strunowym należący do chordofonów, w którym struny szarpie się palcami lub plektronem.. Od średniowiecza przeszła długą drogę ewolucji. Bandura klasyczna miała 20-24 struny, spód był wycięty z jednolitego kawałka drewna, a płyta wierzchnia ze świerka lub sosny. Była ulubionym instrumentem kozaków. Niektórzy z nich z tureckiej niewoli wracali z wyłupionymi oczyma. Nie mogli ani walczyć, ani pracować, więc często przy dźwiękach bandury opiewali wojenne dzieje. Obecnie używane formy bandury (charkowska i kijowska) mają do 65 strun. Bandura wydaje dźwięk, który jest dobitny i delikatny, podobny do klawesynu, lecz ma szerszy zasięg dynamiki i kontroli nad brzmieniem. Choć istnieje możliwość wykonywania złożonych utworów, takich jak sonaty czy koncerty, to granie na niej wiąże się głównie z wykonywaniem utworów wokalnych.

Pierwsza wzmianka o ukraińskich bandurzystach pochodzi ze źródeł polskich z 1441 roku. W początku XX wieku przeżyła swój renesans, urastając do narodowego symbolu Ukrainy, atrybutu pieśniarzy wykonujących dumki. W latach stalinowskich gra na bandurze jako symbolu nacjonalizmu ukraińskiego, została zakazana. Po odzyskaniu niepodległości gra na niej przeżywa ponowny rozkwit.

Maria Spintal  (sopran) – absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenko we Lwowie. Pracowała w Filharmonii Regionalnej w Iwano-Frankowsku im. Iry’ego Malaniuka oraz w Szkole Muzycznej w Iwano-Frankowsku im. Denisa Sichynsky’ego, gdzie obecnie kontynuuje swoją pracę.
Maria jest laureatką konkursów ogólnoukraińskich i międzynarodowych. Występowała na wielu trasach koncertowych po Ukrainie i za granicą, m.in. w Niemczech, Szkocji, Włoszech, Polsce, Jugosławii i Rumunii.

Tatiana Pazyuk  (mezzosopran) – absolwentka Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenko we Lwowie.
Tatiana jest laureatką ogólnoukraińskich konkursów. Brała udział w wielu koncertach w Polsce, Hiszpanii i na Ukrainie.

Ludmiła Balagun (alt) – studiuje w Narodowej Akademii Muzycznej Mykoły Łysenko we Lwowie.
Ludmiła jest laureatką ogólnoukraińskich konkursów. Koncertowała w Szwajcarii, Niemczech i na Ukrainie.