Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego wkracza w Nowy 2018 Rok kolejnym, ciekawym przedsięwzięciem. Dyrekcja muzeum zaprasza na wykład dra hab. Bohdana Halczaka, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wykład, pt. „Łemkowie na Ziemi Międzyrzeckiej” odbędzie się w siedzibie muzeum w Sali Starościńskiej 12 stycznia 2018 roku. Początek o godzinie 17:00. Wstęp na wykład wolny.

dr hab. Bohdan Halczak
dr hab. Bohdan Halczak

Bohdan Halczak (ur. 1959) – Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej, jeden z licznego grona studentów Prof. Mariana Eckerta, pod Jego kierunkiem napisał obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską, obecnie profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor kilku książek, min. „Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989”, „Dzieje Łemków: od średniowiecza do czasów współczesnych”, „Historia: historia najnowsza: podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych: zakres podstawowy”, „Wysiedlenia mieszkańców Zielonej Góry w 1950 r”.
 W 1982 roku ukończył studia na Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 1987 pracuje, jako nauczyciel akademicki – Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa – Wydział Prawa i Administracji. W 1989 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2001 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.