29.01.2019 roku został opublikowany list będący wyrazem poparcia marszałek Elżbiety Anny Polak dla sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek.

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek
Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek

Sędzia Olimpia Barańska-Małuszek ma kłopoty, bo krytykuje działania rządu?  Bo według niej „W praworządnym państwie nie można karać za poglądy.”

Olimpia Barańska-Małuszek należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, organizacji, która wielokrotnie krytykowała zmiany wprowadzane przez rządzących. Sędzia jest także jedną z inicjatorek przygotowania uchwały dotyczącej niezależności polskich sądów i niezawisłości sędziów.
Wspomnianą uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego opublikowano 10 września 2018 roku.

Zaraz potem okazało się, że sędzią z Gorzowa zainteresował się zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zażądał przedstawienia akt spraw, które jej podlegały. Mimo, że postępowanie wyjaśniające dotyczy możliwości „przekroczenia granic swobodnej wypowiedzi publicznej”, a nie pracy w sądzie.

Sędzia cały czas nie wie, o co chodzi. Napisała pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, na które nikt na razie nie odpowiedział. W związku z tym  pismo opublikowała w mediach społecznościowych.

Rzecznik dyscyplinarny oraz jego zastępca są powoływani przez ministra sprawiedliwości. Do działania wkracza zwykle wówczas, gdy dostanie sygnał, że sędzia zachowuje się niewłaściwie, popełnił wykroczenie lub przestępstwo albo wydaje rażąco niezgodne z prawem wyroki. Robi to na podstawie skargi lub donosu obywatela. Może też działać sam z siebie, ale musi mieć jakąś konkretną podstawę.  W tym przypadku w dokumentach żadnego donosu, czy też skargi nie było. O co więc tu chodzi?

marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak
marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak

W reakcji na zaistniałą sytuację Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak wystosowała na ręce sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek oficjalny list poparcia w którym możemy przeczytać, cyt:

           Szanowna Pani Sędzio

   „Z niepokojem obserwuję stawianie Pani pod pręgierzem i konstruowanie dyscyplinarnych zarzutów za krytykę zmian w sądownictwie, a także wywierane na Panią naciski. Niedopuszczalne są polityczne ingerencje w wymiar sprawiedliwości. Niezawisłość sądów i sędziów to jeden z filarów demokratycznego państwa, o które walczyły całe pokolenia Polaków. To państwo, poprzez takie działania trzęsie się teraz w podstawach. Niszczone są wywalczone przez naszych przodków wartości.

   Dla mnie i dla wielu mieszkańców województwa lubuskiego jest Pani wzorem uczciwego sędziego, który odważnie mówi o łamaniu zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazuje na patologie związane z reformą sądownictwa. Z wielkim podziwem i szacunkiem obserwuję Pani walkę o przywrócenie praworządności, czyli po prostu normalności w Lubuskiem i całej Polsce. Niezwykle ważna jest także Pani działalność edukacyjna, która uświadomiła mieszkańcom regionu, że prawo to nie tylko zbiór abstrakcyjnych reguł, którymi powinniśmy się kierować, to sprawy, które dotykają nas wszystkich i naszego codziennego życia.

  Na stawiane Pani abstrakcyjne zarzuty odpowiada Pani: „Nie ugnę się, nie wystraszę, nie wycofam”. To słowa i postawa godna najwyższego szacunku. Chciałabym Panią zapewnić, że może Pani Liczyć na Moje pełne wsparcie. Jestem przekonana, że prawda, praworządność i demokracja to niezachwiane wartości, które zawsze zwyciężą.  My – Lubuszanie stajemy za Panią Murem!”

 Z poważaniem

                                                            * * *

Zapewne nie wielu sędziów wchodząc do zawodu zdawało sobie sprawę, że w niedalekiej przyszłości przyjdzie Im zdawać kolejny egzamin, tym razem z życia i umiejętności nazywania rzeczy oraz zachodzących procesów po imieniu. Obecnie trzeba mieć dużo odwagi, aby powiedzieć, że w naszym kraju dzieje się źle. Na podstawie codziennych obserwacji niestety widzimy, że nie wszyscy potrafią sprostać życiowemu wyzwaniu.

„Olimpia jesteś naszą nadzieją, jesteś naszą ambasadorką – mamy prawo bronić ambasadorów praworządności i konstytucji. Olimpia prowadziła warsztaty na Pol’and’Rock Festival – bo mamy prawo wiedzieć, jakie mamy prawo!” – napisała na swoim facebookowym profilu pani Elżbieta Anna Polak.

Trudno się z opinią Pani Marszałek nie zgodzić.