Najlepsze Lubuskie 001
Lubuskie najlepsze w Polsce!

IBRiS zrobił badania w zakresie oceny Marszałka i Sejmiku oraz oceny jakości życia w regionie. Przepytali Lubuszan, którym zadali pytanie: „Jak oceniasz Marszałka i Sejmik Lubuski?”– 55,7 procent i to najwyższa ocena w Polsce!!!

Gorzej natomiast nasze województwo wypadło pod względem oceny jakości życia. To potwierdza zasadę, że najważniejszym miernikiem zadowolenia z życia tu i teraz są relacje międzyludzkie i ten sukces to zaufanie ludzi budowane latami poprzez dobrą komunikację społeczną, otwartość i przewidywalność.

  Dobrze się tu znamy!
Autentyczność i obecność wśród ludzi jest konieczna w pracy samorządowej. Marszałek Województwa i Sejmik konsekwentnie i skutecznie realizuje przyjętą strategię. Generalnie chodzi o to, żeby samorząd był bliżej ludzi.
„Pikniki Zdrowia, miasteczka kobiet, pikniki europejskie, dialogi europejskie, konsultacje, okrągłe stoły. Budżety obywatelskie dla Młodych, dla Seniorów, dla obszarów wiejskich, dla Inicjatyw Samorządowych – słuchamy i rozmawiamy!” – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie – 55,7%
 • Opolskie – 39,3 %
 • Warmińsko-Mazurki – 35,8%
 • Podkarpackie – 33,5%
 • Kujawsko-Pomorskie – 31,6%
 • Dolnośląskie – 26,7%
 • Podlaskie – 25,8%
 • Małopolskie – 25,8%
 • Świętokrzyskie – 24,8%
 • Śląskie – 24%
 • Mazowieckie – 22,6%
 • Pomorskie – 20,8%
 • Łódzkie – 19,9%
 • Zachodniopomorskie -19,8%
 • Wielkopolskie – 19,8%
 • Lubelskie – 18%